حضرت عیسی(ع) در زمان ظهور امام مهدی(ع)

پرسش :

سرنوشت حضرت عیسی(ع) در زمان ظهور امام مهدی(ع) چگونه رقم می خورد؟پاسخ :

شیعه و اهل سنّت، بر اساس احادیثِ معتبر، اتّفاق نظر دارند که حضرت عیسی(ع) پس از ظهور امام مهدی(ع)، از آسمان فرود می آید و در نماز به ایشان اقتدا می کند. از پاره ای احادیث بر می آید که امام مهدی(ع) هدایت گروهی از مردم جهان (ظاهراً کشورهای غربی) و حکومت بر آنها را به وی می سپارد تا نایب حکومتش در آن مناطق باشد.

گفتنی است که فرود آمدن حضرت عیسی(ع) از آسمان همچون رفتن او به آسمان، جزو معجزات الهی است. قرآن کریم به ایمان مجدّد اهل کتاب به عیسی(ع) پیش از مرگش تصریح می کند و می فرماید:

﴿وَ إِن مِن أَهلِ الکِتابِ إِلّا لَیؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ وَ یومَ القیامَةِ یکونُ عَلَیهِم شَهیداً.[۱]

و هیچ یک از اهل کتاب نیست، مگر آن که پیش از مرگش به او ایمان می آورد و عیسی در روز قیامت به ایمانشان گواهی خواهد داد﴾.

این آیه نشان می دهد که حضرت عیسی(ع) بازگشتی دوباره دارد و در آن بازگشت، ایمان آوردن اهل کتاب اتّفاق می افتد؛ چرا که به گواهی تاریخ، تا کنون ایمان همه اهل کتاب به وی، محقّق نشده است و باید بازگشتی برای او فرض شود که زمینه ایمان پیروانش را فراهم کند و این، همان چیزی است که بر اساس احادیث، پس از ظهور امام مهدی(ع) اتّفاق خواهد افتاد.[۲]


[۱]. نساء: آیه ۱۵۹.

[۲]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۹ ص ۱۰ – ۱۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت