زنان راوي در « الكافي » - صفحه 135

زنان راوى در «الكافى»

نهله غروى نائينى

چكيده

كتاب شريف الكافى ثقة الاسلام كلينى ، حاوى نام بسيارى از زنان راوى و صحابى معصومان عليهم السلام است ، كه يا در سند روايات به عنوان راوى نام برده شده اند و يا در متن احاديث مطلبى درباره آنها ذكر شده است . اين نوشتار ، تنها در پىِ يافتن و معرّفى مختصر زنان راوى در روايات الكافى است كه به نام بيست تن از اين زنان دست يافته و به ترتيب الفبا مرتب كرده است . لذا نام بسيارى از بانوان صدر اسلام چون : فاطمه زهرا عليهاالسلام ، اسماء بنت عميس ، اُمّ سلمه ، فاطمه بنت اسد و ... كه به عنوان راوى در سند روايات نيامده اند ، در اين نوشتار ذكر نشده است .
كليدواژه ها : زنان راوى ، روايت زنان ، راويان زن الكافى .

مقدّمه

از زمان هاى دور ، نقل يا روايت ، در ميان امّت ها برقرار بوده است ، بويژه نقل گفتار پيامبران ، مردان الهى ، بزرگان و دانشمندان . براى انتقال سخنان و روش و سنّت بزرگان و رساندن پندها و اندرزها ، امرها و نهى ها ، واجبات و محرمات و شناساندن معروف ها و منكرها به غايبان و ملّت هاى ديگر و نسل هاى آينده ، مردم مجبور بودند تا آنها را نقل و روايت كنند .
با بعثت پيامبر صلى الله عليه و آله ـ كه آخرين فرستاده و پيام آور الهى بود ـ ، ايمان آورده ها و گروندگان به دين اسلام ، براى رساندن گفتار ، رفتار و كردار آن انسان كامل و اسوه

صفحه از 172