سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم

نشریه : تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : زهره باقریان
پديدآورنده : سید حسین فلاح زاده ابرقویی

سال سیزدهم / شماره پیاپی 52 / صفحه 37-69

چکیده :

خداوند در حیات فردی و اجتماعی انسان، سنت‌های گوناگونی دارد و برای امور مختلف، ضابطه و قانون ویژه‌ای قرار داده است و روش خاصی را اعمال می‌کند. کارهای او در آفرینش و تدابیرش در امور عالم بیهوده و بی‌حساب نیست.
شؤون گوناگون زندگی اجتماعی انسان، شکل‌های گوناگون حکومت، معیشت، آداب و رسوم، روابط متغیر، جنگ، صلح، خوشبختی و بدبختی در ابعاد مختلف زندگی بشر، بر قوانین ثابت و روش‌های تغییر ناپذیر الهی استوار است. پژوهش حاضر، روایت‌های نبوی ناظر به جامعه، تاریخ، سنت‌ها و قوانین اجتماعی ـ تاریخی را بررسی می‌کند تا نشان دهد سنت‌های مختلفی مانند سنت تغییر احوال جهان ،هلاکت جوامع و عوامل متعدد آن، ‌ارسال رسل، استدراج، ابتلا، امهال و مجازات در کلام پیامبر(ص)بازتاب یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :سنت، پیامبر(ص)