نقد و بررسی کتاب «جبر و اختیار» اثر استاد محمدتقی جعفری

نشریه : سفینه - 54

نویسنده : پديدآورنده : آزاده عباسی

سال / شماره پیاپی / صفحه 166-183

چکیده :

کتاب «جبر و اختیار» از جمله آثار نوشته شده در مورد بحث جبر و اختیار به قلم مرحوم استاد محمدتقی جعفری می‌باشد. از آنجا که این بحث در علوم گوناگونی از جمله فلسفه، کلام و مباحث انسان شناسی مورد دقت و بررسی قرار می‌گیرد، کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده‌اند و هریک از زوایای مختلف به موضوع نگاه کرده‌اند. استاد محمد تقی جعفری خواسته نگاه جامعی به موضوع جبر و اختیار داشته باشد. همین ویژگی آن را از سایر کتب نوشته شده در این زمینه متمایز ساخته است. این نوشتار درصدد بررسی و نقد این اثر می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :جبر؛ اختیار؛ محمدتقی جعفری؛ جبر و اختیار (کتاب).