امام کاظم(ع) و سازمان وکالت

نشریه : تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا جباری

سال چهاردهم / شماره پیاپی 53 / صفحه 7-45

چکیده :

سازمان وکالت، مجموعه اي متشکل از امامان معصوم (ع) و عده اي از پيروان نزديک و وفادار آنان بود که با همکاري يکديگر، تشکيلات هماهنگ و منسجمي را پديد آوردند تا با اتکاء بر آن پيشبرد اهداف ديني خود را محقق سازند. وظايف اين سازمان به امور مالي منحصر نبود و وظايف سياسي، ديني و ارشادي را نيز شامل مي شد. اين تشکيلات از نيمه دوم عصر امامت، يعني از زمان امام صادق (ع) به بعد آغاز به کار نمود و رفته رفته داراي نظم و گستردگي و هماهنگي بيش تري شد و تا پايان عصر غيبت صغرا استمرار داشت. در عصر امام کاظم (ع)، اين سازمان با مشکلاتي همچون دستگيري و شکنجه حضرت و برخي از وکلا مواجه شد، ولي نواحي زيرپوشش وکلا و محدوده اقتدار آنان با تشديد فعاليت ها گسترش مي يافت. وکلاي آن حضرت در نقاطي مثل کوفه، بغداد، مدينه، مصر و برخي نقاط ديگر به فعاليت مشغول بودند. آن حضرت با وجود حبس و فشارهاي موجود، توانستند تشکيلاتي را که پدر بزرگوارشان تاسيس کرده بودند، نه تنها حفظ کنند بلکه آن را گسترش دهند. در پژوهش حاضر، جايگاه و وضعيت اين سازمان در عصر امام کاظم (ع) و نيز نقش آن حضرت در حفظ و گسترش آن بررسي خواهد شد.

کلیدواژه‌های مقاله :وکالت، امام کاظم(ع)