مرثیه سرایان سید الشهدا(ع) ، پیش از واقعه کربلا

پرسش :

چه کسانی پیش از واقعه کربلا برای امام حسین(ع) مرثیه سرایی کردند؟پاسخ :

بر پایه روایات، نخستین کسی که قبل از واقعه کربلا برای سید الشهدا(ع) مرثیه سرایی کرده ، خداوند متعال است که آدم ابو البشر(ع) ،[۱]ابراهیم خلیل(ع)[۲]و خاتم انبیا(ص)[۳]را از مصائبی که برای حسین(ع) پیش خواهد آمد ، آگاه فرموده است ، و آنان ، بر این مصیبت، گریسته اند .

همچنین عیسی(ع) ، هنگام عبور از کربلا ، به مصیبت حسین(ع) اشاره کرده و همراه با حواریان خود ، بر مصائب او گریسته است .[۴]

پیامبر خدا(ص) و امیر مؤمنان(ع) نیز بارها به حوادث خونبار کربلا ، اشاره کرده و همراه با فاطمه زهرا علیهاالسلام ، برای فرزند عزیز خود ، اشک ریخته اند .[۵]


[۱]ر . ك : ج ۱۰ ص ۵۳ (فصل چهارم / گريه آدم عليه السلام ).

[۲]ر.ك : ج ۱۰ ص ۵۵ (فصل چهارم / گريه ابراهيم عليه السلام ).

[۳]ر . ك : ج ۱۰ ص ۶۱ (فصل چهارم / گريه پيامبر صلى الله عليه و آله و خاندانش) ،عَبَرات المصطفَين فى مقتل الحسين عليه السلام : ج ۱ ص ۳۱ ـ ۴۹ .

[۴]ر.ك : ج ۱۰ ص ۵۷ (فصل چهارم / گريه عيسى عليه السلام ) .

[۵]ر.ك : ج ۱۰ ص ۶۱ (فصل چهارم / گريه پيامبر صلى الله عليه و آله و خاندانش) و ص ۶۷ (گريه پدرش امام على عليه السلام ) و ص ۷۱ (گريه مادرش فاطمه عليهاالسلام ، دختر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت