انتشار علوم اهل بیت(ع) از قم

پرسش :

آیا انتشار علوم اهل بیت(ع) از قم ، نشانه ظهور امام مهدی(ع) است؟پاسخ :

در کتاب تاریخ قم از امام صادق(ع) نقل شده است که در زمان غیبت، قم و مردم آن، حجّت بر روی زمین خواهند بود. علم از کوفه رخت بر می بندد و در قم آشکار می شود و سپس از آن جا به دیگر مناطق منتشر شده، مشرق و مغرب را فرا می گیرد. آن گاه قائم، ظهور خواهد کرد.

این مطلب، واقعیتی است که اکنون آشکار شده و به حقیقت پیوسته است. از سوی دیگر، دلیل و قرینه ای برای جعل آن هم وجود ندارد؛ زیرا آن زمان که این مطلب نقل شده است، کسی گمان نمی کرد که قم، مرکزی برای علوم آل محمّد(ص) شود. بنا بر این، دلیلی برای ردّ این خبر وجود ندارد و آن را باید از اخبار غیبی ای دانست که ائمّه(ع) از آن اطّلاع داشته و آن را اعلام کرده اند.

البتّه این که انتشار علوم از قم، نشانه ای برای ظهور باشد و این که فاصله این رویداد با ظهور چه قدر است، روشن نیست و امکان دارد که زمانی طولانی بگذرد و آن گاه ظهور واقع شود. بنا بر این، نمی توان از این خبر، زمانی را برای ظهور برداشت کرد؛ امّا کلّیت آن، قابل پذیرش است.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۷ ص ۴۴۸ ـ ۴۴۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت