گزارشي از توقيعات امام مهدي عليه ‏السلام در كتاب شريف « الكافي » - صفحه 371

گزارشى از توقيعات امام مهدى عليه السلام در كتاب شريف «الكافى»

محمود كريميان

چكيده

محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله ، صاحب كتاب شريف الكافى، كتابى با نام رسائل الائمّة عليهم السلام ۱ را تأليف نموده كه به دست ما نرسيده است.
بر اساس نام اين كتاب و آنچه مشهور است، وى متون احاديثى را كه به صورت نامه، گزارش مى شده و از جمله ، توقيعات وارده از ناحيه مقدّسه امام عصر عليه السلام ، در آن كتاب، گردآورى مى نموده و از نقل دوباره آنها در الكافى، پرهيز كرده است.
با اين كه شايع است كه ايشان در كتاب الكافى، توقيعى را از امام مهدى عليه السلام نقل نكرده است، امّا تعدادى توقيع از توقيعات امام عصر عليه السلام در كتاب الكافى آمده اند و مناسب است كه گزارشى از آنها تهيه و ارائه شود. در اين گزارش، نكات پراكنده اى نيز درباره اين توقيعات، مطرح شده است.

كليدواژها: توقيع، ناحيه مقدّسه،الكافى ، رسائل الأئمّة.

مقدّمه

در بين كسانى كه با منابع حديثى و از جمله، كتاب شريف الكافى، سر وكار بيشترى دارند، مطلبى شايع است و آن اين كه هر چند مؤلّف كتاب (يعنى مرحوم محمّد بن

1.ر.ك: رجال النجاشى، ج ۲، ص ۲۹۱، ش ۱۰۲۷؛ الفهرست ، الطوسى، ص ۲۱۰، ش ۶۰۲ .

صفحه از 393