تاريخ : چهارشنبه 1389/6/31
کد خبر: 5950
شرح زیارت جامعه كبیره یا تفسیر قرآن ناطق منتشر شد

شرح زیارت جامعه كبیره یا تفسیر قرآن ناطق منتشر شد

شرح و تبیین «زیارت جامعه کبیره» در کتابی با عنوان «تفسیر قرآن ناطق» نوشته محمد محمدی ری شهری و با همکاری احمد غلامعلی از سوی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد.

این اثر شرح و تبیین «زیارت جامعه کبیره» از میراث ارزشمند دهمین پیشوای پیروان اهل بیت(ع)، امام هادی(ع) است که آن را در راستای فعالیت های فرهنگی سیاسی خود و تبیین جایگاه واقعی اهل بیت(ع)، گسترش مکتب تشیع، فرهنگ سازی برای زیارت قبور نیاکانشان به ویژه امیر مومنان(ع) و امام حسین(ع) سامان یافته است.
این اثر مجموعه ای از زیارت نامه های آموزنده امام هادی(ع) و کوتاه ترین و کامل ترین متون امام شناسی به شمار می آید که مرزهای توحید، نبوت و امامت را مشخص کرده، به توضیح آنها می پردازد و به دور از هر گونه اغراق، جایگاه راستین اهل بیت(ع) را بیان می کند.
در مقدمه این اثر درباره ارتباط قرآن و «زیارت جامعه کبیره» آمده است: «شاید نخستین پرسشی که با ملاحظه نام این کتاب (تفسیر قرآن ناطق) به ذهن خواننده می رسد، این باشد که چه رابطه ای میان قرآن کریم و «زیارت جامعه» وجود دارد که شرح این زیارت نامه، تفسیر قرآن نامیده شده است؟ در پاسخ این پرسش، باید گفت که قرآن کتاب انسان سازی است، انسانی که می تواند مظهر اسما و صفات الهی شود و خلیفة اللّه گردد و امام نیز، کامل ترینِ انسان هاست. این سخن، بدین معناست که انسان، اگر قرآن را به طور کامل در زندگی خویش جریان بخشد، به مرتبه انسان کامل می رسد . از این رو، امام تحقق عینی و کامل قرآن در انسان است و بدین سان خاتم پیامبران کامل ترین نسخه قرآن ناطق است و پس از او اهل بیت ایشان نسخه های دیگری از انسان کامل و قرآن ناطق به شمار می آیند.»
این كتاب دارای ویژگی های ذیل است: استاد گسترده به قرآن و حدیث، همگانی بودن مطالب، نقد برخی آراء، توضیح واژه ها.

چاپ نخست شرح زیارت جامعه كبیره یا «تفسیر قرآن ناطق» تالیف آیت الله محمدی ری شهری، با همكاری احمد غلامعلی، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۶۸۴ صفحه جلد سخت و بهای ۸۰۰۰ تومان به تازگی از سوی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث روانه بازار کتاب شد.

این اثر شرح و تبیین «زیارت جامعه کبیره» از میراث ارزشمند دهمین پیشوای پیروان اهل بیت(ع)، امام هادی(ع) است که آن را در راستای فعالیت های فرهنگی سیاسی خود و تبیین جایگاه واقعی اهل بیت(ع)، گسترش مکتب تشیع، فرهنگ سازی برای زیارت قبور نیاکانشان به ویژه امیر مومنان(ع) و امام حسین(ع) سامان یافته است.
این اثر مجموعه ای از زیارت نامه های آموزنده امام هادی(ع) و کوتاه ترین و کامل ترین متون امام شناسی به شمار می آید که مرزهای توحید، نبوت و امامت را مشخص کرده، به توضیح آنها می پردازد و به دور از هر گونه اغراق، جایگاه راستین اهل بیت(ع) را بیان می کند.
در مقدمه این اثر درباره ارتباط قرآن و «زیارت جامعه کبیره» آمده است: «شاید نخستین پرسشی که با ملاحظه نام این کتاب (تفسیر قرآن ناطق) به ذهن خواننده می رسد، این باشد که چه رابطه ای میان قرآن کریم و «زیارت جامعه» وجود دارد که شرح این زیارت نامه، تفسیر قرآن نامیده شده است؟ در پاسخ این پرسش، باید گفت که قرآن کتاب انسان سازی است، انسانی که می تواند مظهر اسما و صفات الهی شود و خلیفة اللّه گردد و امام نیز، کامل ترینِ انسان هاست. این سخن، بدین معناست که انسان، اگر قرآن را به طور کامل در زندگی خویش جریان بخشد، به مرتبه انسان کامل می رسد . از این رو، امام تحقق عینی و کامل قرآن در انسان است و بدین سان خاتم پیامبران کامل ترین نسخه قرآن ناطق است و پس از او اهل بیت ایشان نسخه های دیگری از انسان کامل و قرآن ناطق به شمار می آیند.»
این كتاب دارای ویژگی های ذیل است: استاد گسترده به قرآن و حدیث، همگانی بودن مطالب، نقد برخی آراء، توضیح واژه ها.

چاپ نخست شرح زیارت جامعه كبیره یا «تفسیر قرآن ناطق» تالیف آیت الله محمدی ری شهری، با همكاری احمد غلامعلی، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۶۸۴ صفحه جلد سخت و بهای ۸۰۰۰ تومان به تازگی از سوی موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث روانه بازار کتاب شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :