اعتبار یا عدم اعتبار روایات وُکلای معصومین

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر کلانتری

سال / شماره پیاپی / صفحه 159-176

چکیده :

پاره‌ای از روایات، توسط اشخاصی نقل شده که از سوی معصومین علیهم السّلام جهت انجام برخی امور وکالت داشته‌اند. این وکالت، ملازم با تأیید وثاقت ایشان توسط معصومان علیهم السّلام و در نتیجه، معتبر دانستن روایات آنان نیست. همچنین اموری که می‌تواند دلیل بر عدم اعتبار این روایات محسوب شود نیز با برخی اشکالات مواجه است، ولی با درنگ در تعبیرات مختلف ائمه علیهم السّلام در باره این راویان و با عنایت به جایگاه و موقعیت ایشان، ثابت می‌شود روایات گروهی از آنان، معتبر و روایات دسته‌ای دیگر از آنان، نامعتبر است.

کلیدواژه‌های مقاله :وکلای ائمه علیهم السّلام، عدالت وکلا، اعتبار روایات.