حالت روحی و جسمی پیامبر(ص) هنگام نزول وحی

پرسش :

حالت روحی و جسمی پیامبر(ص) هنگام نزول وحی، چگونه بوده است؟پاسخ :

در گزارش های تاریخی، به برخی حالت های پیامبر(ص) مانند: حالت غش داشتن، از هوش رفتن و عرق کردن، سردرد و تیرگی چهره، احساس سنگینی، حالت چرت و خَلسه هنگام دریافت وحی، اشاره شده است.

در رابطه با این گزارش ها و حالت های پیامبر(ص)، تذکّر چند نکته لازم است:

۱. هيچ يک از اين گزارش ها، از اهل بيت(ع) نقل نشده است.

۲. سند گزارش هاى ياد شده، از اعتبار لازم برخوردار نيست.

۳. آنچه از مجموع گزارش ها مى توان استنباط كرد، اين است كه حالت پيامبر(ص) هنگام نزول وحى، دگرگون مى شده، به گونه اى كه هر كس ايشان را مى ديد، متوجّه غير عادى بودن حال ايشان مى گرديد؛ امّا نمى توان تفسير قطعى و دقيقى از حالت ظاهرى ايشان ارائه كرد، چه رسد به حال درونى آن بزرگوار.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت