مجلات مهدوی

پرسش :

مجلات در موضوع مهدویت چیست؟پاسخ :

انتشار نشريات در بيش از يك قرن اخير، تحوّل در سبك نگارش و عبور از كتاب و رساله به مقاله و گزارش و خبر را موجب شده است. به علاوه، در دهه هاى اخير، انتشار مجلّات تخصّصى، شيوع فراوان يافته كه مهدويت نيز از اين عرصه بيرون نمانده است. در ادامه، به تعدادى از نشرياتى كه موضوع آنها اختصاصاً مهدويت است و در حوزه زبان فارسى توليد مى شوند، اشاره مى شود :

۱. موعود

ماه نامه فرهنگى، اجتماعى و اعتقادى

صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير : اسماعيل شفيعى سروستانى

شماره اوّل : فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۶

از اين مجله تا آبان ۱۳۹۲، ۱۵۳ شماره در هجده سال منتشر شده است.

اين مجله چنان كه عنوانش نشان مى دهد، عمومى است و حاوى مقالات عمومى، معرفى كتاب، شعر و گفتگوست.

۲. انتظار موعود

فصل نامه علمى - تخصصى ويژه امام مهدى عليه السلام

صاحب امتياز : بنياد فرهنگى حضرت مهدى موعود

مدير مسئول : حجه الإسلام قرائتى؛ سردبير : دكتر روح الله شاكرى

شماره اوّل : پاييز ۱۳۸۰ / شعبان ۱۴۲۲

از اين مجله، تا پاييز ۱۳۹۲ ش، ۳۸ شماره منتشر شده است و حاوى مقالات پژوهشى و علمى از صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى است.

۳. مشرق موعود

فصل نامه علمى - پژوهشى مهدويت

صاحب امتياز : مؤسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت)

مدير مسئول و سردبير : سيّد مسعود پور سيد آقايى

شماره اوّل : تابستان ۱۳۸۵

از اين مجله تا پاييز ۱۳۹۲، ۲۷ شماره به چاپ رسيده است.

اين مجله از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۸ از كميسيون نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناورى درجه علمى - پژوهشى دريافت كرده است.

۴. پژوهش هاى مهدوى

صاحب امتياز : مؤسسه آينده روشن

مدير مسئول : سيد مسعود پور سيد آقايى

سردبير : نصرت اللَّه آيتى

شماره اوّل، تابستان ۱۳۹۰

از اين مجلّه تا تابستان ۱۳۹۲ ش، پنج شماره به چاپ رسيده است.

۵. سپيده سحر، مجلّه الكترونيك در موضوع امام عصر عليه السلام

هجده شماره منتشر شده است

۶. خورشيد مكه (ماه نامه، صاحب امتياز : عليرضا نعمتى)

۷. امان (ماه نامه اطلاع رسانى مهدوى).

۸. مليكا (ماه نامه مهدوى ويژه كودكان)

۹. موعود جوان (صاحب امتياز : اسماعيل شفيعى سروستانى).

۱۰. انتظار نوجوان (صاحب امتياز: بنياد فرهنگى حضرت مهدى موعود).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت