نزول قرآن بر هفت حرف

پرسش :

«نزول قرآن بر هفت حرف» به چه معناست؟پاسخ :

در منابع اهل سنّت، به طور گسترده و با تکرار، روایاتی وجود دارند که با مضامین مختلف، بر نزول هفت یا ده حرف قرآن اشاره دارند.

اهل سنّت، اصل این روایات را پذیرفته اند؛ امّا در باره این که مقصود از هفت حرف چیست، اختلاف شدیدی وجود دارد. برخی از این احتمالات، عبارت اند از: قرائات هفتگانه، تقسیم هفتگانه معنایی آیات (حلال، حرام، امر، نهی و ...)، کیفیت هفتگانه تلاوت قرآن (ادغام، اظهار، مد، تفخیم و ...) و گویش ها و لهجه های هفتگانه عربی.

در منابع شیعه، روایات نزول قرآن بر هفت حرف، به دو صورت قبول (اثبات) و رد (انکار) آمده اند. این که در برخی از روایات، پديده اختلاف قرائات به طور كلّى انكار شده است، از اختصاصات ميراث روايى شيعه است؛ زيرا در منابع روايى اهل سنّت، این موضوع انكار نشده است.

از منظر شیعه، قرآن بر یک حرف نازل شده و اختلاف قرائات، منشأ وحیانی ندارد. بنا بر این، روایات قبول (اثبات)، به دلیل مخالف بودن با سخنان اهل بیت(ع)، فاقد اعتبارند.

البتّه در روایات نزول قرآن بر هفت حرف، اختلاف و تناقص فراوان است و به همین دلیل، برخی از دانشمندان اهل سنّت نیز به اشکالات موجود در این روایات اشاره کرده اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت