عنوان مجله : حقوق اسلامی
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : عبدالحسین شیروی محمدعلی اردبیلی رضا استادی نجادعلی الماسی محمود حکمت نیا محمد عیسائی تفرشی علی‌اکبر رشاد ابوالقاسم علیدوست عباسعلی کدخدایی سید ‌فضل‌الله موسوی سیدعباس موسویان حسین میرمحمد صادقی علی حسین نجفی ابرندآبادی
کد ISSN : 1735-3270
آدرس : قم بلوار پانزده خرداد کوچه شهید میثمی
صندوق پستی : تهران، 444-13145
تلفن : 02537602998
دورنگار : 0251-7780128
امور مشترکان : 88503341 ، 88730446 (021)
پست الکترونیک : hoquq-e-eslamiiict.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://hoquq.iict.ac.ir
امتیاز : علمی - پژوهشی

حقوق اسلامی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی می‌کوشد در جهت اهداف ذیل گام بردارد:
تبیین اصول و پی‌ساخت‌ها و مسائل فقهی و حقوقی اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
تبیین دانش‌های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شریعت و...).
مطالعه تطبیقی مکاتب و نظام‌های حقوقی، به منظور توسعه و تعمیق نظام فقهی و حقوقی اسلام و پاسخ‌گویی به شبهات مطرح.
بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه حل‌های مبتنی بر مبانی نظام فقهی و حقوقی اسلام.
نقد و بررسی قوانین موضوعه و تلاش برای حل مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران.