رجعت در زمان ظهور امام مهدی(ع)

پرسش :

در زمان ظهور امام مهدی(ع) چه کسانی رجعت می کنند؟پاسخ :

در باره رجعت کنندگان، چند نظر وجود دارد؛ امّا مشهورتر از همه، آن است که رجعت به کسانى اختصاص دارد که در کفر یا ایمان، خالص بوده اند. احادیث فراوانى از رجعت انبیا، اولیاى خدا بویژه امام حسین(ع)، امام على(ع) و اهل بیت(ع) به هنگام ظهور امام مهدى سخن گفته اند. در برخى احادیث نیز به رجعت جمعى از اصحاب خاصّ پیامبر(ص) و امام على(ع) اشاره شده است. رجعت شهدا با عنوان «کشته شدگان در راه خدا» نیز مورد تأکید برخى احادیث است. در کنار اینها، از رجعت کافران و منافقان مهم نیز یاد شده است. تمام این موارد را می توان ذیل عنوان مشهور «خالصان در کفر و ایمان» آورد.

در برخى احادیث، از رجعت برخى اقوام یا گروهى از هر امّت و مانند آن سخن گفته شده است؛ امّا اجمال یا ابهام در این تعابیر را باید با احادیث دیگرى که آن اقوام یا گروه را توضیح داده اند، برطرف کرد. نتیجه این که خالصان هر دسته، رجعت خواهند کرد.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۸ ص ۴۷ ـ ۴۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت