نامه‌های پیامبر(ص) و گسترش اسلام

نشریه : پژوهشنامه تاریخ

نویسنده : پديدآورنده : مهدی فانی

سال هفتم / شماره پیاپی 26 / صفحه 89-108

چکیده :

نامه­ های پیامبر(ص) به پادشاهان و سران قبائل مناطق مختلف بخشی از رسالت ایشان، برای دعوت به آیین جهانی اسلام بوده که در دنیای آن روز موجب شد پیام الهی به گوش مردم آن زمان برسد و راه را برای فراگیر شدن آیین حیات­ بخش الهی هموار سازد، گرچه همه افرادی که این نامه به آنها رسید پاسخ مثبتی به این نامه­ ها ندادند ولی حداقل زمینه آشنایی با اسلام برای آنها فراهم گردید، و با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین وظایف پیامبران ابلاغ و رساندن است، آنان در مرحله نخست به وظیفه خویش عمل نموده و از طرفی اتمام حجتی بود به کسانی که نامه پیامبر(ص) به دست آنها رسید، دقت در محتوای این نامه­ ها می­ رساند که روش پیامبر(ص) بر اساس حکمت، آگاهی­ بخشی و مسالمت­ آمیز بوده و از تهدید و خشونت و رعب و وحشت پرهیز گردیده و همین مسئله در جای خویش یکی از روش­ های گسترش حکیمانه اسلام در زمان پیامبر(ص) به حساب می­ آید.

کلیدواژه‌های مقاله :سیاست، تبلیغ، پیامبر اسلام(ص)