جمع آوری قرآن به سفارش پیامبر(ص)

پرسش :

آیا جمع آوری قرآن، بر طبق سفارش یا وصیّت پیامبر(ص) صورت گرفته است؟پاسخ :

پیامبر(ص) در طول نزول قرآن، همواره به ابلاغ کامل آن، توجّه و بر نگارش آیات الهی نظارت داشت. از آن جا که رسالت پیامبر(ص) و معجزه قرآن، محدود به زمان حیات ایشان نبود، پیامبر(ص) برای پس از خود، برنامه هایی الهی در نظر گرفته بود که از جمله آنها، حفظ قرآن پس از رحلت ایشان بود. طبق روایات و گزارش های تاریخی، پیامبر(ص) برای حفظ قرآن و جلوگیری از اشکالات احتمالی، به امام علی(ع) وصیّت و سفارش نمود که چون او را به خاک سپرد، از خانه بیرون نرود تا قرآن را در مجموعه ای بین دو جلد، گردآوری کند.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که پیامبر(ص) هنگام وفات به علی(ع) فرمود: «قرآن، کنار بستر من، در جزوه ها و حریرها و کاغذهاست. آنها را جمع کن و نگذار ضایع شوند، چنان که یهود، تورات را ضایع کردند».[۱]

امام علی(ع) نیز به وصیّت آن حضرت عمل کرد و بر طبق گزارش های تاریخی، تدوین قرآن و قرار دادن آن در میان دو جلد را در سه روز، هفت روز و یا شش ماه انجام داد.


[۱]. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۴۵۱؛ بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۴۸، ح ۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت