یاران ویژه امام مهدی(ع)

پرسش :

یاران ویژه امام مهدی(ع) چند نفرند و چگونه به امام می پیوندند؟پاسخ :

بر اساس احادیث، امام مهدی(ع) به هنگام ظهور در مکّه، یاران خود را فرا مى خواند. در حدیثی از امام صادق(ع) است که:

[مهدى] تنها ظهور مى کند، تنها به کعبه مى آید و به تنهایى، درون آن مى رود و شب، او را در حالی مى پوشاند که تنهاست، و هنگامى که چشم ها به خواب رفتند و شب، همه جا را فرا گرفت، جبرئیل و میکائیل و فرشتگان، صف به صف بر او فرود مى آیند و جبرئیل به او مى گوید: سَرور من! سخنت پذیرفته و فرمانت نافذ است. آن گاه [مهدى] دستش را بر صورتش مى کشد و مى گوید: «ستایش، ویژه خدایى است که وعده اش به ما را محقّق کرد و زمین را به ما ارث داد. هر جاى بهشت را که بخواهیم، جاى خود مى کنیم، که چه نیکوست پاداش اهل عمل!»و میان رکن [حجر الأسود] و مقام [ابراهیم ] مى ایستد و بانگى بر مى آورد و مى گوید: «اى بزرگان جماعت و خواصّ من و کسانى که خداوند، آنان را پیش از ظهورم در زمین براى یارى ام ذخیره کرده است! به خواست و رغبت، نزدم بیایید» و بانگ او به ایشان مى رسد، در حالى که در محراب ها و بسترهایشان در شرق و غرب زمین هستند و گوش همه آنها صداى او را با یک بانگ مى شنود و به سویش مى آیند و در چشم به هم زدنى، همگى پیش رویش، میان رکن [حجر الأسود] و مقام [ابراهیم ] حاضر مى شوند، و خداوند عزّ و جلّ به نور، فرمان مى دهد تا ستونى از زمین تا آسمان برافرازد تا همه مؤمنان روى زمین، از آن نور بگیرند و نورى از دل خانه اش [کعبه ] بر مهدى مى تابد تا جان هاى مؤمنان از آن نور، شاد شود، در حالى که هنوز از ظهور قائم ما اهل بیت، باخبر نشده اند.[۱]

امام على(ع) درباره شمار یاران امام مهدی(ع) مى فرماید:

هنگامى که ظهور کرد، او را بشناسید که چهارشانه است، موهایش سیاه سیاه است و [به دشمنان] با چشم فرشته مرگ مى نگرد. بر درگاه حرم مى ایستد و بانگى بر یارانش بر مى آورد و خداوند متعال، لشکرش را در یک شب، گرد مى آورد و آنان سیصد و سیزده مرد از همه سوى زمین هستند.[۲]

پیوستن یاران امام مهدی(ع) به ایشان، بدون قرار قبلى است. امام صادق(ع) مى فرماید:

آن گاه که جوانان شیعه بر پشت بام هایشان خوابیده اند، در یک شب و بدون قرار قبلى، به صاحب خود مى رسند و صبح در مکّه هستند.[۳]

امام باقر(ع) درباره چگونگی پیوستن یاران به امام مهدی(ع) مى فرماید:

[این سخن خداى متعال: ﴿یا کسى که به درمانده، چون او را بخواند، پاسخ مى دهد [خداى حقیقى است ]؟﴾[۴]] درباره قائم(ع) نازل شده است و جبرئیل به صورت پرنده اى سفید بر ناودان کعبه مى نشیند و نخستین آفریده خداست که با او بیعت مى کند و سپس سیصد و سیزده نفر با او بیعت مى کنند. پس هر که به راه افتاده باشد، در آن ساعت مى رسد و هر کس راه نیفتاده باشد، از بسترش ناپدید مى شود و این، همان سخن امیر مؤمنان على(ع) است که فرمود: «ناپدیدشدگان از بسترهایشان»، و آن، سخن خداى عزّ و جلّ است که: ﴿به نیکى ها بشتابید. هر کجا باشید، خداوند، همه شما را [گرد] مى آورد﴾.[۵][برترین مصداق] نیکى ها، ولایت ما اهل بیت است.[۶]،[۷]


[۱]. مختصر بصائر الدرجات: ص ۱۷۹ ـ ۱۸۲.

[۲]. إثبات الهداة: ج ۳ ص ۵۸۷ ح ۸۰۴.

[۳]. الغیبة، نعمانى: ص ۳۱۶ ح ۱۱.

[۴]. نمل: آیه ۶۲.

[۵]. بقره: آیه ۱۴۸.

[۶]. الغیبة، نعمانى: ص ۳۱۴ ح ۶.

[۷]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۸ ص ۲۸۳ ـ ۳۸۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت