3 فروردین

۳ فروردین
تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیه الله حاج عبدالكریم حایری یزدی
شرح مناسبت:
در فروردین ۱۳۰۱ ش در جلسه اى كه علماى قم و آیت اللّه حائرى یزدى، در آن شركت داشتند، گفتگو پیرامون تأسیس حوزه ی علمیه در قم شكلى جدى به خود گرفت.پس از تفأل به قرآن، سرانجام با حمایت علما، كسبه و مردم، حوزه علمیه قم به دست تواناى مرجع بزرگوار تقلید، حضرت آیت اللّه العظمى حاج شیخ عبدالكریم حائرى یزدى در سوم فروردین ۱۳۰۱ ش (۱۳۴۱ ق) تأسیس شد. شكوه و عظمت حوزه علمیه قم از آغاز تا به امروز، هر سال چشمگیرتر از گذشته در عرصه هاى مختلف نمود داشته است و پرتو آثار وجودش، افق هاى جدیدى از دورترین نقاط این عالم را در نوردیده است.این حوزه باشكوه، گذشته از این كه بزرگ ترین دانشگاه علوم اسلامى است، در رشته هاى فقه، اصول، حقوق، عرفان، فلسفه، اقتصاد، تفسیر، كلام و...پاسخگوى نیازهاى اجتماعى، فرهنگى و فكرى جامعه نیز بوده و هست. حوزه علمیه قم در طول عمر با بركت خود، صدها عالم، فقیه، مفسّر، اصولى و محقق و مؤلف را در خود پرورش داده و همچون چشمه اى روحانى، تشنگان علم و حقیقت را سیراب مى سازد.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیه الله حاج عبدالكریم حایری یزدی
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أوحَى اللّهُ عز و جل إلى إبراهیمَ علیه السلام: یا إبراهیمُ، وإنّی عَلیمٌ احِبُ كُلَّ عَلیم .
خداوند عز و جل به ابراهیم علیه السلام وحى كرد: اى ابراهیم! من دانایم و هر دانایى را دوست دارم.
جامع بیان العلم: ۱/ ۴۸
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند.اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا براى آنها آمرزش مى طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أكرِمُوا العُلَماءَ فَإِنَّهُم وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، فَمَن أكرَمَهُم فَقَد أكرَمَ اللّهَ ورَسولَهُ.
دانشمندان را گرامى بدارید كه آنان وارثان پیامبران اند، پس هركس آنان را گرامى بدارد، خدا و پیامبرش را گرامى داشته است.
تاریخ بغداد: ۴/ ۴۳۸
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هركس را مرگ در رسد، در حالى كه براى زنده كردن اسلام دانش مى جوید، میان وى و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلى الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیكترین مردم به درجه پیامبرى، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت مى كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳