تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (2)

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : مجید رباط جزی

سال پنجم / شماره پیاپی 20 / صفحه 63-88

چکیده :

چنانکه در شماره پيشين گذشت، پس از رحلت پيامبر اكرم(ع) و در پي غصب خلافت، برخي از صحابه همچون عبدالله بن عباس، در مقاطع مناسب مواضع مدافعانه‌اي نسبت به حقوق اهل بيت(ع) در پيش گرفتند، و از طريق مناظره و با شيوه‌هايي همچون بيان مظلوميت اهل‌بيت(ع)، پرسشگري از طرف مقابل، كوچك‌نمايي دشمنان اهل‌بيت(ع)، استناد به كتاب و سنت الهي و ديگر روش‌ها از اميرالمومنين(ع) و حقوق اهل‌بيت(ع) دفاع مي‌نمودند، در شماره قبل به مواردي از اين مناظره‌ها اشاره شد، در ادامه مطالب گذشته، در اين شماره مناظره‌هاي عبدالله بن عباس با معاويه و عمروعاص و عبدالله بن زبير و برخي از افراد ناشناس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن عباس، مناظره، تشیع، اصحاب پیامبر اسلام(ص)