حمایت های غیبی در زندگی پیامبر اکرم(ص)

نشریه : تاریخ اسلام در آینه پژوهش

نویسنده : پديدآورنده : یعقوب جعفری

سال ششم / شماره پیاپی 24 / صفحه 5-22

چکیده :

مطالعه و بررسي تاريخ زندگي پيامبراكرم(ص) به روشني دلالت مي‌كند كه حضرت همواره از امدادهاي غيبي و حمايت‌ها و عنايت‌هاي ويژه الهي بهره‌مند بود. اين حمايت‌ها كه در مراحل مختلف زندگاني ايشان رخ داد، ابعاد گسترده‌اي داشته كه در اين نوشتار با استناد به آيات قرآني و نيز نيم‌نگاهي به حديث و تاريخ، به مواردي از آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :معجزه، پیامبر اسلام(ص)