14 فروردین

۱۴ فروردین
روز جهانی کتاب کودک
شرح مناسبت:
روز دوم آوریل زادروز هانس كریستین اندرسون (۱۸۰۵ ـ ۱۸۷۵ م) نویسنده نامدار دانماركى مى باشد.به منظور ارج نهادن به كوشش هاى وى در خلق آثار داستانى ارزنده كودكان، این روز را به عنوان روز جهانى كتاب كودك نام گذارى كرده اند. در ایران اسلامى نیز، روز چهاردهم فروردین هر سال به عنوان روز جهانى كتاب كودك گرامى داشته مى شود. در راستاى گرامى داشت این روز، دفتر بین المللى كتاب براى نسل جوان در سال ۱۹۵۳ م در كشور سوئیس تأسیس شد.یكى از فعالیت هاى مستمر این دفتر از بدو تأسیس، برپایى روز جهانى كتاب كودك مى باشد و برخى از كشورها، این مراسم را به عنوان هفته كتاب كودك برگزار مى كنند.هر ساله، یكى از كشورهاى عضو به عنوان مسؤول برگزارى این مراسم انتخاب مى شود و این كشور، پوستر و پیام روز جهانى را تهیه مى كند و براى سایر كشورهاى عضو ارسال مى دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲ م) عهده دار این مراسم بوده است.مسؤولیت برگزارى این امر به عهده شوراى كتاب كودك است كه به عنوان دست اندركاران ادبیات كودك ایران، با دفتر بین المللى كتاب كودك و نوجوان در ارتباط مى باشند.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز جهانی کتاب کودک
امام على علیه السلام:
عَلِّموا صِبیانَكُم ما ینفَعُهُمُ اللّهُ بِهِ.
به كودكانتان چیزهایى را یاد بدهید كه به خاطرش خداوند به آنان بهره برساند.
الخصال: ص ۶۱۴ ح ۱۰
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن یعَلِّمَهُ الكِتابَةَ وَ السِّباحَةَ وَالرَّمی، و أن یوَرِّثَهُ طیبا.
حقّ فرزند بر پدر، آن است كه [خواندن و] نوشتن، شنا كردن و تیراندازى را به او یاد دهد و مال حلال برایش به ارث بگذارد.
السنن الكبرى: ج ۱۰ ص ۲۶ ح ۱۹۷۴۲
امام على علیه السلام:
حَقُّ الوَلَدِ عَلَى الوالِدِ أن یحسِنَ اسمَهُ، و یحسِنَ أدَبَهُ، و یعَلِّمَهُ القُرآنَ.
حقّ فرزند بر پدر، آن است كه نام نیك بر او بگذارد و او را به نیكى تربیت كند و قرآن به او بیاموزد.
نهج البلاغة: الحكمة ۳۹۹
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
مَثَلُ الَّذی یتَعلَّمُ فی صِغَرِهِ كَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ، ومَثَلُ الَّذی یتَعلَّمُ فی كِبَرِهِ كَالَّذی یكتُبُ عَلَى الماءِ.
حكایت كسى كه در كودكى مى آموزد، همانند نقش كَندن بر سنگ است و حكایت كسى كه در بزرگ سالى مى آموزد، همانند كسى است كه بر آب مى نویسد.
كنز العمّال: ج ۱۰ ص ۲۴۹ ح ۲۹۳۳۶
امام على علیه السلام:
مُروا أولادَكُم بِطَلَبِ العِلمِ.
فرزندانتان را به آموختن دانش، امر كنید.
كنز العمّال: ج ۱۶ ص ۵۸۴ ح ۴۵۹۵۳
امام على علیه السلام:
ممَن لَم یتَعَلَّم فِی الصِّغَرِ لَم یتَقَدَّم فِی الكِبَرِ.
كسى كه در كودكى نیاموزد، در بزرگ سالى پیش نمى افتد.
غرر الحكم: ح ۸۹۳۷