18 اردیبهشت

۱۸ اردیبهشت
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
شرح مناسبت:
صلیب سرخ، سازمانى بین المللى است كه براى تخفیف آلام انسانى و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومى بر طبق موافقت نامه ژنو در سال ۱۸۶۴ و به ویژه در نتیجه تلاش شخصى به نام هنرى دونان سوئیسى تشكیل یافت. امداد، بهداشت و تربیت پرستار از مهمترین محورهاى فعالیت این سازمان است. فعالیت صلیب سرخ بین المللى از پایان جنگ جهانى دوم، توسعه فراوانى یافت. در كشورهاى اسلامى، به جاى صلیب سرخ، هلال احمر به عنوان نماد سازمان، به كار گرفته شد و در ایران قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، جمعیت شیر و خورشید سرخ فعالیت داشت. اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى، ایران نیز علامت جمعیت هلال احمر را براى این فعالیت برگزید. امروزه نزدیك به یكصد و سى جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر با بیش از ۲۵۰ میلیون نفر عضو در سطح جهان فعالیت دارند.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
اللّهُ فی عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ فی عَونِ أخیهِ.
مادام كه بنده، به برادرش كمك كند، خداوند، به آن بنده كمك مى رساند.
صحیح مسلم: ج ۴ ص ۲۰۷۴ ح ۳۸
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
لا یزالُ اللّهُ تَعالى فی عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ فی عَونِ أخیهِ، وَاللّهُ یحِبُّ إغاثَةَ اللَّهفانِ.
تا زمانى كه بنده، كمك كارِ برادرش باشد، خداى متعال نیز همواره، كمك كار اوست، و خداوند، دستگیرى از غمزدگان را دوست مى دارد.
حلیة الأولیاء: ج ۳ ص ۴۲
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
مَن نَصَرَ أخاهُ المُسلِمَ وهُوَ یستَطیعُ ذلِكَ نَصَرَهُ اللّهُ فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ.
هر كس بتواند برادر مسلمانش را یارى برساند و این كار را بكند، خداوند، در دنیا و آخرت، او را یارى مى رساند.
حلیة الأولیاء: ج ۳ ص ۲۵
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
مَن كانَ فی حاجَةِ أخیهِ فَإِنَّ اللّهَ فی حاجَتِهِ.
هر كس در پىِ برآوردن نیاز برادر مسلمانش باشد، خداوند، در پى برآوردن حاجت اوست.
سنن أبی داوود: ج ۴ ص ۲۷۳ ح ۴۸۹۳
امام صادق علیه السلام:
ما مِن مُؤمِنٍ یخذُلُ أخاهُ وهُوَ یقدِرُ عَلى نُصرَتِهِ إلّا خَذَلَهُ اللّهُ فِی الدُّنیا وَالآخِرَةِ.
هیچ مؤمنى نیست كه برادرش را بى یاور بگذارد، در حالى كه مى تواند او را یارى رساند، مگر آن كه خداوند، در دنیا و آخرت، او را بى یاور مى گذارد.
ثواب الأعمال: ص ۱۷۷ ح ۱