25 اردیبهشت

۲۵ اردیبهشت
روز جهانی خانواده
شرح مناسبت:
خانواده، نهادى است كه بر پایه ازدواج مرد و زن، شكل مى گیرد و با تولید مثل، توسعه مى یابد. این نهاد، اساس سازندگى شخصیت انسان و مهم ترین عامل تكامل جامعه بشر است و از این رو، اسلام كه برنامه تكامل انسان است، براى تأسیس و تحكیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیرى از فروپاشى آن، رهنمودهاى بسیار مهمى ارائه كرده است. نهاد خانواده، از منظر اسلام، داراى جایگاه و قداست ویژه اى است كه قابل مقایسه با هیچ نهاد دیگرى نیست. حكمت قداستى كه اسلام به خانواده بخشیده است، ارزش گذارى معنوى بر پیوند خانوادگى، زمینه سازى براى تقویت این پیوند و پیشگیرى از فروپاشى آن است. قداست خانواده، سدّ محكمى در برابر سوء استفاده جنسى از زن به عنوان یك كالا یا ابزار فروش كالا و در واقع، مانع بردگى نوین زن است. خطرى كه در جهان امروز، نسل بشر را تهدید مى كند، تقدّس زدایى از كانون خانواده است. سران استكبار و استثمار كه قداست خانواده را مانعى اساسى در برابر مطامع و خواسته هاى نا مشروع خود مى بینند، با همه توان، تلاش مى كنند در جهت تقدّس زدایى از خانواده، فرهنگ سازى نمایند. تلاش براى به رسمیت شناختن خانواده هاى هم جنس، زوج هاى هم خانه و خانواده اشتراكى كُمونى و نیز زمینه سازى نظرى در جهت تقدّس زدایى از خانواده، برنامه ریزى براى گسترش عكس ها و فیلم هاى ضدّ اخلاقى در جامعه و زمینه سازى علمىِ فرهنگ تقدّس زدایى از خانواده، اصلى ترین عوامل فروپاشى خانواده به شمار مى روند.
منبع: تحکیم خانواده، ص ۱۱ ـ ۱۳
آیات و روایات:
روز جهانی خانواده
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
ما بُنِی بِناءٌ فِی الإِسلامِ أحَبُّ إلَى اللّهِ تَعالى مِنَ التَّزویجِ.
در اسلام، هیچ بنایى ساخته نشده كه نزد خداى بزرگ، محبوب تر از [بناى ] ازدواج باشد.
كتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۳ ص ۳۸۳ ح ۴۳۴۳
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
لمَن أحَبَّ فِطرَتی فَلیستَنَّ بِسُنَّتی، ومِن سُنَّتِی النِّكاحُ.
هر كه آیین مرا دوست دارد، باید از سنّت من پیروى كند، و از جمله سنّت من، ازدواج كردن است.
الكافی: ج ۵ ص ۴۹۴ ح ۱
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
النِّكاحُ سُنَّتی، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی.
ازدواج كردن، سنّت من است. پس، هر كه از سنّت من روى بر تابد، از من نیست.
جامع الأخبار: ص ۲۷۱ ح ۷۳۷
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
مرَكعَتانِ یصَلّیهِمَا المُتَزَوِّجُ، أفضَلُ عِندَ اللّهِ مِن سَبعینَ رَكعَةً یصَلّیها غَیرُ مُتَزَوِّجٍ.
دو ركعت نمازى كه مرد متأهّل مى خوانَد، نزد خداوند، برتر از هفتاد ركعتى است كه غیر متأهّل مى خوانَد.
الخصال: ص ۱۶۵
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
المُتَزَوِّجُ النّائِمُ أفضَلُ عِندَ اللّهِ مِنَ الصّائِمِ القائِمِ العَزَبِ.
متأهّلِ خُفته، نزد خداوند، برتر از مجرّدِ روزه دارِ شب خیز است.
جامع الأخبار: ص ۲۷۲ ح ۷۴۱