28 اردیبهشت

28 اردیبهشت
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
شرح مناسبت:

گسترش موزه هاى دنیا و همكارى همه جانبه علمى، فرهنگى و صنعتى بین آنها در جهت دستیابى به اهداف فرهنگى از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللى و تدوین برنامه هایى مؤثر است كه داراى خطوط اساسى همكارى مشترك و دوجانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانى باشد.بر اساس همین اعتقاد در جلسه مجمع عمومى كمیته بین الملى موزه ها در 1977 م / 1355 ش در مسكو، روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانى موزه اعلام شد و از آن سال به بعد در این روز در همه كشورهاى عضو، مراسمى به اجرا در مى آید.از اهداف مهم این مجمع، گسترش موزه ها در سراسر جهان، همكارى همه جانبه موزه ها در جهت رسیدن به اهداف فرهنگى، جلوگیرى از نابودى فرهنگ بومى هر كشور و ایجاد مانع در برابر فرهنگ هاى بیگانه است. همچنین هدف از تشكیل مكانى به نام موزه، نگهدارى آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل هاى آینده، ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام، شناخت و نمایش سهم اقوام و ملل در فرهنگ و تمدن جهانى و پیشگیرى از انهدام فرهنگ بومى و جلوگیرى از هجوم فرهنگ هاى نامأنوس مى باشد.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
قرآن کریم:
سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلا
درباره كسانى كه پیش تر بوده اند، [همین ] سنّت خدا [جارى بوده ] است و در سنّت خدا، هرگز تغییرى نخواهى یافت .
الأحزاب: 62.
قرآن کریم:
لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاّوْلِى الْأَلْبَابِ
در داستان ایشان، عبرتى است براى خردمندان
یوسف: 111
امام على علیه السلام:
عِبادَ اللّهِ! إنَّ الدَّهرَ یجرِی بِالباقینَ كَجَریهِ بِالماضینَ، لا یعودُ ما قَد وَلّى مِنهُ و لا یبقى سَرمَدا ما فیهِ، آخِرُ فَعالِهِ كَأَوَّلِه.
اى بندگان خدا! روزگار، بر ماندگان همان گونه مى گذرد كه بر رفتگان گذشته است. آنچه از روزگار سپرى شده است، باز نمى گردد و آنچه مانده است، تا ابد نمى مانَد. واپسین رفتارش چونان نخستین رفتار آن است.
نهج البلاغة: الخطبة 157
امام على علیه السلام:
عَلى أثَرِ الماضینَ یمضِی الباقی.
ماندگان، به همان راهى مى روند كه گذشتگان رفتند.
نهج البلاغة: الخطبة 99
امام على علیه السلام: 
اعتَبِر بِما مَضى مِنَ الدُّنیا لِما بَقِی مِنها؛ فَإنَّ بَعضَها یشبِهُ بَعضا، و آخِرُها لاحِقٌ بِأَوَّلِها.
از [حوادث ] گذشته دنیا (تاریخ) براى آینده آن، درس بیاموز؛ چرا كه حوادث آن، شبیه به یكدیگر است و پایان آن به آغازش مى پیوندد.
نهج البلاغة: الكتاب 69
امام على علیه السلام:
كَفى مُخبِرا عَمّا بَقِی مِنَ الدُّنیا ما مَضى مِنها.
آنچه از دنیا گذشته، در خبر دادن از آنچه باقى مانده است، كفایت مى كند.
غرر الحكم: 7057
امام على علیه السلام:
إنَّ لِلباقینَ بِالماضینَ مُعتَبَرا.
باقی ماندگان مى توانند از گذشتگان عبرت آموزند.
غرر الحكم: 3425