7 خرداد

۷ خرداد
افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
شرح مناسبت:

مجلس شوراى اسلامى در نگاه مردم ایران، محلى است جهت تهیه و تصویب قوانین اسلامى براى كلیه نیازهاى جامعه در زمینه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، تبلیغى، نظامى، اخلاقى، قضایى و هر چیزى كه به زندگى فردى و عمومى مربوط مى شود و به قانون نیاز دارد.قوانین غنى و قوى و پر مایه اى كه بتواند پاسخگوى همه نیازها باشد و روزنه هاى بى قانونى را ببندد. از این رو افتتاح مجلس شوراى اسلامى با این هدف در هفتم خرداد ۱۳۵۹ صورت گرفت.گشایش مجلس یكى از مهم ترین دلایل احترام به قانون و اهمیت دادن به رأى و نظر مردم در نظام جمهورى اسلامى است و وجود مجالس قانون گذارى درهر كشور، حكایت از وجود آزادى در نظام حكومتى آن مى كند.به همین منظور، هفتم خرداد ماه، سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شوراى اسلامى، به عنوان روز قانون نامیده شده است.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی
قرآن کریم:
وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِم وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ أمرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقناهُم ینْفِقُونَ.
و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز گزاردند و كارشان در میانشان [بر پایه ] مشورت است و از آنچه روزیشان كرده ایم انفاق مى كنند.
الشورى: ۳۸
قرآن کریم:
الْأمْرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إنَّ اللّهَ یحِبُّ المُتَوَكِّلِینَ.
و در كار [ها] با آنان مشورت كن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكّل كن زیرا خدا توكّل كنندگان را دوست مى دارد.
آل عمران: ۱۵۹
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:
لا مُظاهَرَةَ أوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ.
هیچ پشتیبانى و حمایتى استوارتر از مشورت نیست.
المحاسن: ۲/ ۴۳۵/ ۲۵۰۹.
امام على علیه السلام:
مَن شاوَرَ ذَوِی العُقولِ استَضاءَ بأنوارِ العُقولِ.
هركه با خردمندان مشورت كند، از پرتو خردها روشنایى گیرد.
غرر الحكم: ۸۶۳۴
امام على علیه السلام:
المَشورَةُ تَجلِبُ لكَ صَوابَ غَیرِكَ.
مشورت كردن، اندیشه هاى درست دیگران را براى تو كسب مى كند.
غرر الحكم: ۱۵۰۹
امام على علیه السلام:
المُستَشِیرُ على طَرَفِ النَّجاحِ.
مشورت كننده، در آستانه موفّقیت است.
غرر الحكم: ۱۲۱۷