5 اردیبهشت

۵ اردیبهشت
شكست حمله نظامی امریكا به ایران در طبس به علت طوفان شن
شرح مناسبت:
آمریكا پس از سرخوردگى در جریان گروگان گیرى جاسوسانش در سفارت این كشور از سوى دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و ناامیدى از پیروزى در این جریان به وسیله فشار سیاسى و تحریم اقتصادى، درصدد حل این قضیه از طریق نظامى برآمد.
دولت كارتر بر اساس نقشه اى بسیار محرمانه جهت آزادى گروگان ها، در ۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ شمسى با تعدادى هواپیماى نظامى و ۲۰ هلى كوپتر، حمله خویش را به ایرانِ تازه از بند رها شده، آغاز كرد. این هواپیماها و هلى كوپترها كه حامل موتورسیكلت، جیپ نظامى، توپ، مسلسل و مهمات لازم بودند، در صحراى طبس فرود آمدند تا از آن مكان، عملیات آزادسازى گروگان ها را آغاز نمایند.
با وجود تجهیزات فراوان، كماندوهاى ماهر و آموزش دیده، برنامه ریزى دقیق حمله، عدم وجود مانع و غفلت نیروهاى اطلاعاتى ایران، این بار دست غیبى امداد الهى از آستین شن هاى صحراى طبس بیرون آمد و شكستى سخت و مفتضحانه را نصیب ابرهه صفتان آمریكایى كرد.
ماجراى طبس یكى از رسواترین شكست هاى توطئه هاى امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب اسلامى ایران است. بدون شك حادثه طبس و شكست مزدوران آمریكایى على رغم مجهز بودن به پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات روز، یكى از معجزات بزرگ قرن به شمار مى آید.
واقعه این روز، نه تنها یك اتفاق ساده، زودگذر و فراموش شدنى نبود، بلكه تمثیلى است ماندگار و همیشگى براى كسانى كه با چشم دل خویش، جز آنچه هست مى بینند و تذكرى است براى اثبات قدرت تامه الهى و سستى كید دشمنان خدا.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
شكست حمله نظامی امریكا به ایران در طبس به علت طوفان شن
قرآن کریم:
ألَم تَرَ كَیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحابِ الفیلِ* ألَم یجعَل كَیدَهُم فی تَضلیلٍ* وأرسَلَ عَلَیهِم طَیرًا أبابیلَ* تَرمیهِم بِحِجارَةٍ مِن سِجّیلٍ* فَجَعَلَهُم كَعَصفٍ مَأكول
«آیا ندیدى پروردگارت، با فیل سواران چه كرد؟ آیا نیرنگشان را در تباهى و گمراهى قرار نداد؟ و بر سر آنان پرندگانى دسته دسته فرستاد كه با سنگهایى از سجیل آنان را زدند، پس آنان را مانند برگى خورده شده قرار دادند.
الفیل: ۱ ـ ۵
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
اشتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلى مَن ظَلَمَ مَن لا يَجِدُ ناصِرا غَيرَ اللّهِ.
خشم خداوند بر آن كه به كسى ستم مى كند كه ياورى جز خدا نمى يابد، سخت است.
(۶) كنز العمّال: ۷۶۰۵.
امام على عليه السلام:
لَيسَ شَي ءٌ أدعى إلى تَغييرِ نِعمَةِ اللّهِ و تَعجِيلِ نِقْمَتِهِ مِن إقامَةٍ على ظُلمٍ؛ فإنّ اللّهَ سَميعُ دَعوَةِ المُضطَهَدِينَ (المَظلومِينَ)، و هُو للظالِمينَ بِالمِرصادِ.
در زوال نعمت خدا و شتاب بخشيدن به خشم و انتقام او، هيچ چيز كارگرتر از ستمگرى نيست؛ زيرا خداوند دعاى ستمديدگان را مى شنود و همواره در كمين ستمگران است.
نهج البلاغة: الكتاب ۵۳
امام على عليه السلام:
راكِبُ الظُّلمِ يَكبُو بِهِ مَركَبُهُ.
كسى كه بر مَركب ستم سوار شود، مركبش او را به سر در آورد.
غرر الحكم: ۵۳۹۱.
امام على عليه السلام:
مَن جارَ أهلَكَهُ جَورُهُ.
هر كه ستم كند، ستمش او را به هلاكت كشاند.
غرر الحكم: ۷۸۳۵