4 صفر

۴ صفر
رحلت آیت الله شاه آبادی
شرح مناسبت:
آقا میرزا محمد على شاه آبادى در سال ۱۲۹۲ قمرى در اصفهان متولد شد. مقدمات علوم را در اصفهان فرا گرفت و سپس در تهران، فقه و اصول را از محضر میرزا حسن آشتیانى و عرفان را از محضر میرازهاشم گیلانى و فلسفه را از میرزا ابوالحسن جلوه فرا گرفت و براى تكمیل مراتب علمى به دارالعلم نجف اشرف رهسپار گردید.
آیت اللّه شاه آبادى سپس به سامرا رفته در درس آیت اللّه میرزا محمد تقى شیرازى شركت جست.
بنا به اصرار والده ى محترم خود به ایران بازگشت و در تهران سكونت جست و در مسجد سراج الملك شاه آباد سابق به اقامه ى نماز و ترویج و تبیین معارف اسلام پرداخت.
در سال ۱۳۴۷ قمرى به حوزه ى علمیه ى قم رفت و به تربیت طلاب علوم دینى پرداخت و شخصیت هاى بزرگوارى چون حضرات آیات عظام: امام خمینى رحمه الله، سید شهاب الدین مرعشى نجفى، میرزا هاشم آملى، محمدرضا مروج طبسى و... را به جهان تشیع عرضه نمود.
بعد از ۷ سال مجددا به تهران بازگشت و در مسجد امین الدوله ى بازار، امامت جماعت را به عهده گرفت. از این استاد فرزانه ى عرفان، كتاب هاى فراوانى بر جاى مانده كه منازِلُ السّالِكین، رساله ى عقل و جهل، حاشیه ى كفایةُ الاصول و... از آن جمله اند.
وفات این عارف بزرگ در سال ۱۳۲۸ ش در ۷۷ سالگى روى داد و پس از تشییعى باشكوه در رواق ابوالفتوح رازى در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) مدفون گردید. حضرت امام خمینى رحمه الله درباره استاد مى فرمود: «من در طول عمرم، روحى به لطافت روح آیت اللّه شاه آبادى ندیدم.»
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
رحلت آیت الله شاه آبادی
رسول اللّه(ص):
العُلَماءُ امَناءُ امَّتی.
دانشمندان امناى امّت من هستند.
الفردوس: ۳/ ۷۶/ ۴۲۱۱
رسول اللّه(ص):
العِلمُ وَدیعَةُ اللّهِ فی أرضِهِ، والعُلَماءُ امَناؤُهُ عَلَیهِ، فَمَن عَمِلَ بِعِلمِهِ أدّى أمانَتَهُ، ومَن لَم یعمَل كُتِبَ فی دیوانِ اللّهِ تَعالى أنَّهُ مِنَ الخائِنینَ.
دانش ودیعه خدا در زمین اوست و دانشمندان امناى او بر آن هستند، پس هركس دانش خود را به كار بندد، امانتش را ادا كرده است و هركس به كار نبندد، در دیوان خداوند متعال جزو خیانت كاران نوشته مى شود.
الدرّة الباهرة: ۱۷
رسول اللّه(ص):
العالِمُ وَكیلُ اللّهِ تَعالى، یعطیهِ بِكُلِّ حَدیثٍ نورًا یومَ القِیامَةِ، وكَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ حَدیثٍ عِبادَةَ ألفِ سَنَةٍ.
دانشمند وكیل خداى متعال است. خداوند در برابر هر حدیث، روز رستاخیز نورى به او عطا مى كند و خداوند براى هر حدیث، عبادت هزار سال را برایش مى نویسد.
تنبیه الغافلین: ۲۸۶/ ۳۹۰
رسول اللّه(ص):
إنَّ العُلَماءَ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ.
دانشمندان وارثان پیامبران اند.
الكافی: ۱/ ۳۴/ ۱
رسول اللّه(ص):
إذا كانَ یومُ القِیامَةِ وُزِنَ مِدادُ العُلَماءِ بِدِماءِ الشُّهَداءِ، فَیرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ.
چون روز قیامت شود، مرّكب دانشمندان با خون شهیدان سنجیده مى شود، پس مركّب دانشمندان بر خون شهیدان برترى مى یابد.
أمالی الطوسی: ۵۲۱/ ۱۱۴۹
امام على(ع):
إنَّ أولَى النّاسِ بِالأَنبِیاءِ علیهم السلام أعلَمُهُم بِما جاؤوا بِهِ.
نزدیكترین مردم به پیامبران، داناترین آنان است به آنچه آورده اند.
نهج البلاغة: الحكمة ۹۶