دیدگاه ها در مورد تحریف قرآن

پرسش :

مسلمانان و دانشمندان در باره تحریف قرآن چه دیدگاهی دارند؟پاسخ :

احتمال تحریف لفظى در قرآن، از نوع فزونى، به اتّفاق همه مسلمانان، مردود است؛ امّا تحریف از نوع كاستى، در میان اهل سنّت و شیعه قائلانى دارد كه به روایاتى استناد كرده اند. البتّه این استنادات در سند یا دلالت، ناتمام هستند و رد شده اند.

بنا بر این، دیدگاه مشهور دانشمندان شیعه و اهل سنّت، سلامت قرآن از تحریف است. دانشمندان بزرگ شیعه همانند: شیخ صدوق،[۱]شیخ مفید،[۲]سیّدِ مرتضى،[۳]شیخ طوسى[۴]و امین الإسلام طَبْرِسى،[۵]با بررسی احادیث و گزارش های تاریخی، بر این نكته تأکید کرده اند كه قرآن موجود، بدون هیچ كاستى، همان قرآنى است كه بر پیامبر(ص) نازل شده و هر كس جز این را به شیعه نسبت دهد، بر شیعه دروغ بسته است.


[۱]. الاعتقادات، ص ۸۴.

[۲]. المسائل السرویة، ص ۸۲.

[۳]. مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۳.

[۴]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳.

[۵]. مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۵ و ۴۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت