عنوان مجله : معرفت اديان
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : سوسن آل رسول، علي ارشد رياحي، احمدحسين شريفي، محمدعلي شمالي، ابوالفضل محمودي، علي مصباح، سيد اكبر حسيني قلعه بهمن، حسن نقي زاده
کد ISSN : 2088-8116
آدرس : قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم
صندوق پستی : 186ـ37165
تلفن : 32113473 – 025
دورنگار : 025-32934483
امور مشترکان : 025-32113474
پست الکترونیک : nashrieh@qabas.net
آدرس اینترنتی : http://marefateadyan.nashriyat.ir
امتیاز : علمی-پژوهشی

معرفت اديان

بي‌شك يكي از بنيادي‌ترين رسالت‌هاي مراكز آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم اسلامي، رشد و ارتقاي معرفت ديني نزد دين‌باوران است. آشنايي تخصصي با ساير اديان مي‌تواند گامي شايسته در دست‌يابي به اين هدف قلمداد شود.
علي‌رغم وجود نشريات عمومي و تخصصي در اين حوزه، بارها فقدان نشريه‌اي كه بتواند با ارائه آثار فخيم علمي به رسالت واكاوي عالمانه اديان جامه عمل بپوشاند، از سوي صاحب‌نظران به اشاره رفته بود. از اين‌‌رو، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اقدام به انتشار مجله علمي - پژوهشی «معرفت اديان» نموده است تا زمينه‌ساز شناخت آگاهانه از اديان براي پژوهشگران باشد و بستر مناسبي را براي تفاهم و تعامل ميان ارباب اديان فراهم نمايد.