3 آبان

۲۳ آبان
روز جهانی دیابت
شرح مناسبت:

شكل گیرى و توسعه پدیده شهرنشینى، تغییر الگوى غذایى و كاهش تحرك و فعالیت بدنى مناسب، شرایط مساعدى براى افزایش میزان قند خون و ابتلا به بیمارى دیابت را پدید آورده است.جهت شناساندن و افزایش سطح آگاهى در زمینه بیمارى دیابت، روز ۲۳ آبان به عنوان روز جهانى دیابت نامگذارى شده و انجمن دیابت ایران (اِدا) نیز از سال ۱۳۶۹، با هدف ارائه برنامه هاى آموزشى و افزایش آگاهى جامعه نسبت به این بیمارى تاسیس شده است.مادرانى كه نوزاد چهار كیلو به بالا به دنیا مى آورند؛ افراد چاق و كم تحرك؛ آنها كه در فشارهاى روحى شدید به سر مى برند و نیز افرادى كه نوعى سابقه فامیلى قوى دیابت غیروابسته به انسولین در آنان وجود دارد، احتمال خطر بیشترى براى ابتلا به این بیمارى دارند. تشنگى زیاد، تكرار ادرار، ضعف عمومى و خستگى، افزایش و یا كاهش وزن بدن بدون علت مشخص و كندى در بهبود زخم از شایع ترین علایم دیابت (مرض قند) مى باشند.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز جهانی دیابت
امام على عليه السلام:
الصِّحَّةُ أفضَلُ النِّعَمِ.
تندرستى، برترين نعمتهاست.
غرر الحكم: ۱۰۵۰
امام على عليه السلام:
صِحّةُ الأجسامِ مِن أهنَأِ الأقسامِ.
سلامتِ تن، از گواراترين نصيبهاست.
غرر الحكم: ۵۸۱۲
امام على عليه السلام:
أوفَرُ القِسمِ صِحَّةُ الجِسمِ.
كاملترين نصيب، تندرستى است.
غرر الحكم: ۲۹۶۱
امام على عليه السلام:
بالصِّحّةِ تُستَكمَلُ اللَّذَّةُ.
با تندرستى، لذّت كامل مى‏شود.
غرر الحكم: ۴۲۲۸
امام على عليه السلام:
بصِحّةِ المِزاجِ تُوجَدُ لَذَّةُ الطَّعمِ.
با سلامت مزاج است كه لذّت خوراك دريافته مى‏شود.
غرر الحكم: ۴۲۸۹.