8 ذی الحجه

۸ ذی الحجه
حركت امام حسین (ع) از مكه به سمت كربلا (۶۰ ق)
شرح مناسبت:

فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه آن اجبار قانونی و رسمی نیست، بلکه تداوم آن در گرو اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکل ها و سازمان های غیردولتی است. حوزه فرهنگ عمومی عمدتاً بر پذیرش و اقناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات، به معنای حقوقی کلمه را در پی ندارد. در واقع فرهنگ عمومی مؤلفه هایی از فرهنگ است که تأثیرات آن عام و فراگیر می باشد و عامه مردم در کیفیت آن نقش دارند و از شیوه رفتارهای عمومی مردم یا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته می شود و عموم جنبه ها و عرصه ها و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابراین فرهنگ عمومی عبارت است از مجموعه منسجم و نظام یافته ای از اهداف، ارزشها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم متعلق به یک جامعه بزرگ قوم یا ملت است که شامل تمامی فعالیت های مبتنی بر اندیشه و عادت است که در جهت برآوردن نیازهای بشری در زمینه های مختلف، رفتارهای عمومی مردم را شکل می دهد.کشور ایران که یک کشور اسلامی است فرهنگ عمومی در آن مبتنی بر اصول و معارف اسلامی است. بنابراین اصلی ترین مسئله فرهنگ در ایران، کمال جویی و اندیشه های دینی که وجه ارزشی دارند، بر رفتارها و مناسبات اجتماعی حاکم هستند.روز ۱۴ آبان به همین مناسبت روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است.

آیات و روایات:
حركت امام حسین (ع) از مكه به سمت كربلا (۶۰ ق)
امام صادق عليه السلام:
إنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ يَومَ التَّروِيَةِ إلَى العِراقِ، وقَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِرا.
حسين بن على عليه السلام روز تَروِيَه (هشتم ذی حجه) به سوى عراق حركت كرد. او به قصد عمره، وارد مكّه شده بود.
تهذيب الأحكام: ج ۵ ص ۴۳۶ ح ۱۵۱۶
امام صادق عليه السلام:
قَدِ اعتَمَرَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ راحَ يَومَ التَّروِيَةِ إلَى العِراقِ، وَالنّاسُ يَروحونَ إلى مِنى.
حسين بن على عليه السلام در ذى حجّه، عمره گزارد و در روز تَرويه به عراق رفت، در حالى كه مردم به مِنا مى رفتند.
الكافي: ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۴
عون بن أبي جحيفة:
وكانَ مَخرَجُ الحُسَينِ عليه السلام مِنَ المَدينَةِ إلى مَكَّةَ يَومَ الأَحَدِ، لِلَيلَتَينِ بَقِيَتا مِن رَجَبٍ سَنَةَ سِتّينَ، ودَخَلَ مَكَّةَ لَيلَةَ الجُمُعَةِ، لِثَلاثٍ مَضَينَ مِن شَعبانَ، فَأَقامَ بِمَكَّةَ شَعبانَ وشَهرَ رَمضانَ وشَوّالًا وذَا القِعدَةِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنها لِثَمانٍ مَضَينَ مِن ذِي الحِجَّةِ، يَومَ الثَّلاثاءِ يَومَ التَّروِيَةِ، فِي اليَومِ الَّذي خَرَجَ فيهِ مُسلِمُ بنُ عَقيلٍ.
بيرون رفتن حسين عليه السلام از مدينه به آهنگ مكّه، روز يك شنبه دو روز مانده از رجب سال شصت بود. وى شب جمعه، سوم شعبان، به مكّه رسيد و ماه شعبان، رمضان، شوّال و ذى قعده را در مكّه به سر برد. آن گاه هشتم ذى حجّه، روز سه شنبه، روز تَرويه، همان روزى كه مسلم بن عقيل قيام كرده بود، از مكّه بيرون رفت.
تاريخ الطبري: ج ۵ ص ۳۸۱
الإرشاد:
كانَ تَوجُّهُ الحُسَينِ عليه السلام مِن مَكَّةَ إلَى العِراقِ في يَومِ خُروجِ مُسلِمٍ بِالكوفَةِ وهُوَ يَومُ التَّروِيَةِ بَعدَ مُقامِهِ بِمَكَّةَ بَقِيَّةَ شَعبانَ وشَهرَ رَمضانَ وشَوّالًا وذَاالقِعدَةِ وثَمانِيَ لَيالٍ خَلَونَ مِن ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ سِتّينَ.
حركت حسين عليه السلام از مكّه به عراق، در روز قيام مسلم در كوفه روز ترويه بود و مدّت توقّف حسين عليه السلام در مكّه، باقى مانده ماه شعبان، ماه رمضان، شوّال، ذى قعده و هشت روز از ذى حجّه سال شصت بود.
الإرشاد: ج ۲ ص ۶۶