18 آّبان

۱۸ آبان
روز ملی كیفیت
شرح مناسبت:

در روز ۱۸ آبان هر سال مصادف با روز ملی کیفیت توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به برترین و سرآمدترین سازمان های ایرانی حائز شرایط در بخش های مختلف کشور که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار فعالیت های چشمگیری را انجام داده اند، جوائزی اعطا می گردد.
عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاستگذاری می باشد و مطابق نظامنامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست گذاری را در طرح ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می نمایند.
این جوایز ابعاد مختلفی دارند از یک سو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب و کار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام مند را برای طرح ریزی و استقرار نظام های مدیریت جامع ارایه می نماید و از سوی دیگر ابزار سیستماتیک خود ارزیاب می باشند و به سازمان ها کمک می کند که نظام مدیریت و عملکرد خود را براساس معیارهای معین ارزیابی نموده و با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول مهم کیفیت در جامعه میباشند.
هر جامعه ای که به نظام کیفی و سرآمدی کسب و کار اهمیت داده است، ارمغانی چون پیشرفت و بهبود را ارزانی داده است.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز ملی كیفیت
پيامبر خدا صلی الله عليه و آله:
إنَّ اللّهَ تَعالی يُحِبُّ إذا عَمِلَ أحَدُكُم عَمَلًا أن يُتقِنَهُ.
خداوند متعال دوست دارد كه هرگاه فردی از شما كاری می كند آن را درست (بی عيب) انجام دهد.
كنز العمّال: ۹۱۲۸.
پيامبر خدا صلی الله عليه و آله:
إنَّ اللّهَ تَعالی يُحِبُّ مِنَ العامِلِ إذا عَمِلَ أن يُحسِنَ.
خداوند متعال از كننده كار اين را دوست دارد كه وقتی كاری می كند آن را به خوبی انجام دهد.
كنز العمّال: ۹۱۲۹.
امام صادق عليه السلام:
لَمّا ماتَ إبراهيمُ ابنُ رَسولِ اللّهِ صلی الله عليه و آله رَأی النَّبِيُّ صلی الله عليه و آله في قَبرِهِ خَلَلًا فسَوّاهُ بِيَدِه، ثُمَّ قالَ: إذا عَمِلَ أحَدُكُم عَمَلًا فَلْيُتقِنْ.
چون ابراهيم فرزند پيامبر خدا صلی الله عليه و آله درگذشت، پيامبر در گور او شكافی ديد و آن را با دست پر و هموار كرد. سپس فرمود: هرگاه كسی از شما كاری كرد، محكم كاری كند.
وسائل الشيعة: ۲/ ۸۸۳/ ۱
امام صادق عليه السلام:
إنَّ رَسولَ اللّهِ صلی الله عليه و آله نَزَلَ حَتّی لَحَدَ سَعدَ بنَ مُعاذٍ و سَوَّی اللَّبِنَ عَلَيهِ، و جَعَلَ يَقولُ: ناوِلْني حَجَرا، ناوِلْني تُرابا رَطْبا، يَسُدُّ بِهِ ما بَينَ اللَّبِنِ، فلَمّا أن فَرَغَ و حَثا التُرابَ عَلَيهِ و سَوّی قَبرَهُ قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله عليه و آله: إنّي لَأعلَمُ أنَّهُ سَيَبلی و يَصِلُ إلَيهِ البَلاءُ، و لكِنَّ اللّهَ يُحِبُّ عَبدا إذا عَمِلَ عَمَلًا أحكَمَهُ .
پيامبر خدا صلی الله عليه و آله پايين رفت تا سعد بن معاذ را در لحد گذارد و روی آن خشت بچيند و مرتب می فرمود: سنگ بده، گل بده و با آنها درز خشتها را پر می كرد. وقتی كار تمام شد و روی لحد خاك ريخت و قبر را هموار كرد فرمود: من می دانم كه بزودی اين فرسوده و خراب می شود، اما خداوند بنده ای را دوست دارد كه چون كاری انجام دهد، آن را درست انجام دهد.
وسائل الشيعة: ۲/ ۸۸۴/ ۲