9 ذی الحجه

۹ ذی الحجه
رحلت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی
شرح مناسبت:

سیدابوالحسن اصفهانی در سال ۱۲۸۴ ق در یكی از روستاهای اصفهان به دنیا آمد.
پس از گذراندن دروس ابتدایی در زادگاهش، به حوزه ی اصفهان رفت و در نهایت تنگدستی به فراگیری علوم دینی و تدریس همت گماشت.
در ۲۴ سالگی راهی نجف شد و از محضر میرزای شیرازی، میرزا حبیب اللّه رشتی، محمدكاظم یزدی، آخوند خراسانی و... بهره مند گردید.
ده سال آخر حیات وی، همزمان با مرجعیت عامه و زعامت دینی شیعیان بود. از مهم ترین آثار ایشان، وسیلهُ النجاة و اَنیسُ المُقلّدین می باشد.
آیات عظام: سید محسن حكیم، سید محمد هادی میلانی، سید محمود شاهرودی، سردار كابلی،علامه طباطبایی، سید عبداللّه شیرازی، میرزا هاشم آملی و... از جمله شاگردان او می باشند.
سرانجام پس از ۸۱ سال عمر پر بركت در كاظمین دارفانی را وداع گفت و در نجف اشرف به خاك سپرده شد.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
رحلت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أوحَی اللّهُ عز و جل إلی إبراهیمَ(ع): یا إبراهیمُ، وإنّی عَلیمٌ احِبُ كُلَّ عَلیم .
خداوند عز و جل به ابراهیم(ع) وحی كرد: ای ابراهیم! من دانایم و هر دانایی را دوست دارم.
جامع بیان العلم: ۱/ ۴۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند. اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا برای آنها آمرزش می طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أكرِمُوا العُلَماءَ فَإِنَّهُم وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، فَمَن أكرَمَهُم فَقَد أكرَمَ اللّهَ ورَسولَهُ.
دانشمندان را گرامی بدارید كه آنان وارثان پیامبران اند، پس هركس آنان را گرامی بدارد، خدا و پیامبرش را گرامی داشته است.
تاریخ بغداد: ۴/ ۴۳۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هركس را مرگ در رسد، در حالی كه برای زنده كردن اسلام دانش می جوید، میان وی و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیكترین مردم به درجه پیامبری، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت می كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳