21 ذی الحجه

۲۱ ذی الحجه
رحلت آخوند ملا محمد كاظم خراسانی
شرح مناسبت:

آخوند ملا محمدكاظم خراسانی در سال ۱۲۵۵ ق در مشهد به دنیا آمد.
در ۱۲ سالگی وارد حوزه ی علمیه ی مشهد گردید. چند ماهی در محضر ملاهادی سبزواری و در تهران در حلقه ی درس میرزا ابوالحسن جلوه، شركت كرد و سرانجام در نجف اشرف به درس میرزای شیرازی و شیخ مرتضی انصاری راه یافت. آخوند سیزده سال، از درس میرزای شیرازی استفاده كرد و اندك اندك آوازه ی علمی آخوند در نجف پیچید.
پس از درگذشت استاد، از مجتهدان برجسته واستادان موفق حوزه بود كه شاگردان فراوانی را تربیت نمود. سیدابوالحسن اصفهانی، سید ابوالقاسم كاشانی، سید محمد تقی خوانساری، سید حسن مدرس، سید صدرالدین صدر، آقا ضیاء عراقی، شیخ عبدالكریم حائری، میرزای نایینی، سید محمدحسین بروجردی، سید محمد شاهرودی و ده ها عالم فاضل از جمله شاگردان وی بودند.
تألیفات متعددی از ایشان به جا مانده است. كه از جمله ی آنها، كتاب كفایهُ الاصول می باشد.
آخوند خراسانی از مدافعان مشروطیت بود كه تلاش زیادی دراین زمینه از خود نشان داد.
قرار بود با همراهی بسیاری از علمای نجف، كربلا و كاظمین، به ایران سفر کند اما در شب ۲۱ ذی الحجه ی سال ۱۳۲۹ ق به طرز مشكوكی به دل درد دچار شد و پس از اقامه ی نماز صبح، در ۷۴ سالگی به سوی دوست شتافت. برخی بر این باورند كه وی به وسیله ی جاسوسان روسی و یا انگلیسی مسموم شده است. پیكر پاك این استوانه ی فقاهت پس از تشییعی با شكوه در حرم مطهر علوی به خاك سپرده شد.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
رحلت آخوند ملا محمد كاظم خراسانی
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أوحَی اللّهُ عز و جل إلی إبراهیمَ(ع): یا إبراهیمُ، وإنّی عَلیمٌ احِبُ كُلَّ عَلیم .
خداوند عز و جل به ابراهیم(ع) وحی كرد: ای ابراهیم! من دانایم و هر دانایی را دوست دارم.
جامع بیان العلم: ۱/ ۴۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند. اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا برای آنها آمرزش می طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أكرِمُوا العُلَماءَ فَإِنَّهُم وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، فَمَن أكرَمَهُم فَقَد أكرَمَ اللّهَ ورَسولَهُ.
دانشمندان را گرامی بدارید كه آنان وارثان پیامبران اند، پس هركس آنان را گرامی بدارد، خدا و پیامبرش را گرامی داشته است.
تاریخ بغداد: ۴/ ۴۳۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هركس را مرگ در رسد، در حالی كه برای زنده كردن اسلام دانش می جوید، میان وی و پیامبران در بهشت یك درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیكترین مردم به درجه پیامبری، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت می كنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳