شرط بهره گيرى از بركات تهليل

پرسش :

شرط بهره گيرى از بركات تهليل (گفتن ذکر لا اله الا الله) چیست؟پاسخ :

پاره ای احاديث، بهره گيرى از بركات «تهليل» را به : اخلاص ،[۱]اطاعت خدا و رسول ،[۲]محبّت و ولايت اهل بيت ،[۳]عمل صالح[۴]و اجتناب از محرّمات ،[۵]مشروط كرده اند .

با تأمّل در اين شروط ، مشخّص مى شود كه همه آنها در واقع به شرط اوّل ، يعنى اخلاص در گفتن تهليل باز مى گردد و لذا غالب احاديث ، اخلاص را به شروطِ ياد شده ، تفسير كرده اند .

به بيان روشن تر ، معناى اخلاص در تهليل ، اجتناب از شرك اعتقادى و عملى است و لازمه آن ، اطاعت از خدا و رسول و لازمه آن ، ولايت و محبّت اهل بيت عليهم السلام و انجام دادن كارهاى شايسته و اجتناب از كارهاى ناشايست است .


[۱]ر . ك : ص ۴۷۱ (اخلاص) .

[۲]ر . ك : ص ۴۷۵ ح ۱۴۹۳ .

[۳]ر . ك : ص ۴۷۳ (ولايت) .

[۴]ر . ك : ص ۴۷۷ (كردار نيك) .

[۵]ر . ك : ص ۴۷۹ (دورى كردن از حرام ها) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت