یازده شهریور

۸ شهریور
روز صنعت چاپ
شرح مناسبت:

یازده شهریور به عنوان روز صنعت چاپ نام گذاری شده است.
بشر از ابتدا در تلاش برای انتقال اطلاعات و دانش شفاهی خود بوده است.در مجموع سیر تکامل خط و ارائه اندیشه و گفتار به صورت مکتوب و مضبوط را می توان چنین بیان کرد:۱-تصویرنگاری ۲-اندیشه نگاری ۳-واژه نگاری ۴-آوانگاری، هجانویسی و خط الفبائی.
در سده هجدهم و عصر انقلاب صنعتی همزمان با پیشرفت سایر تکنولوژی هایی چون صنعت نساجی ماشین های بخار و شیمی، چاپ نیز به رشد تدریجی خود ادامه داد.
در آغاز سده نوزدهم، تحولات چاپ همزمان با تکنولوژی های جدید راه آهن و مهندسی مکانیک، سرعت گرفت.
سال ۱۸۰۳ میلادی ماشینی اختراع شد که کاغذ را به شکل رول و به دور یک استوانه تولید می کرد. حدود ۱۸۱۰ میلادی چاپ استوانه ای اختراع شد.
سال ۱۸۳۰ از ماشین بخار و نیروی آن برای چاپ استفاده شد که بر سرعت تولید کتاب افزود. حدود ۱۸۴۵ میلادی چاپ دوار یا روتاتیو رواج یافت. در اواخر قرن نوزدهم، تحولات عکاسی باعث تغییرات و دگرگونیهای عظیمی در فن چاپ شد.
در قرن بیستم با ظهور و گسترش تکنولوژی های نوینی چون الکترونیک، میکروالکترونیک در دهه های ١۹۳٠ تا ١۹٧٠ و گسترش آنها به تدریج از دهه های ١۹٨٠ و ١۹۹٠ با ظهور انواع رایانه ها و بکارگیری این وسیله جدید و ترکیب آن در فرآیند چاپ، تحولات شگرفی در این صنعت بوجود آمد.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز صنعت چاپ
عمرو بن العاص:
قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه وآله: قَيِّدُوا العِلمَ ، قُلتُ: وما تَقييدُهُ؟ قالَ: كِتابَتُهُ .
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: دانش را در بند كنيد. عرض كردم: دربند كردن آن چگونه است؟ فرمود: نگارش آن.
المستدرك على الصحيحين: ۱/ ۱۸۸/ ۳۶۲
امام على عليه السلام:
قَيِّدُوا العِلمَ، قَيِّدُوا العِلم .
دانش را در بند كنيد، دانش را در بند كنيد.
تقييد العلم للخطيب البغدادي: ۸۹
امام حسن عليه السلام پسران و پسران برادرش را فراخواند و فرمود:
إنَّكُم صِغارُ قَومٍ، ويوشِكُ أن تَكونوا كِبارَ قَومٍ آخَرينَ، فَتَعَلَّمُوا العِلمَ، فَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم أن يَحفَظَهُ فَليَكتُبهُ وليَضَعهُ في بَيتِهِ .
شما كوچكترهاى قوم هستيد و بزودى بزرگان قوم مى شويد. پس دانش را فراگيريد و هريك از شما كه نمى تواند دانسته هايش را حفظ كند، آن را بنويسد و در خانه بگذارد.
منية المريد: ۳۴۰
امام صادق عليه السلام:
اكتُبوا فَإِنَّكُم لا تَحفَظونَ حَتّى تَكتُبوا.
بنويسيد كه تا ننويسيد حفظ نمى كنيد.
الكافي: ۱/ ۵۲/ ۹
امام صادق عليه السلام:
القَلبُ يَتَّكِلُ عَلَى الكِتابَةِ.
دل بر نگارش تكيه دارد.
الكافي: ۱/ ۵۲/ ۸
امام صادق عليه السلام به مفضّل بن عمر:
اكتُب وبُثَّ عِلمَكَ في إخوانِكَ، فَإِن مُتَّ فَأَورِث كُتُبَكَ بَنيكَ، فَإِنَّهُ يَأتي عَلَى النّاسِ زَمانُ هَرجٍ لا يَأنَسونَ فيهِ إلّا بِكُتُبِهِم .
بنويس و دانشت را در ميان برادرانت پراكنده ساز و هنگام مرگ، كتابهايت را براى پسرانت به ارث بگذار، كه روزگارى آشفته بر مردم مى آيد كه در آن جز به كتابهايشان انس نگيرند.
الكافي: ۱/ ۵۲/ ۱۱