19 مهر

۱۹ مهر
تأسیس مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی به دستور مقام معظم رهبری (۱۳۶۹ش)
شرح مناسبت:

جمع تقریب بین مذاهب اسلامی، پیش از این در زمان آیت اللّه بروجردی وجود داشت و برای بهره مندی از اشتراکات مذاهب اسلامی، هیئت هایی از طرف ایشان به قاهره در مصر سفر کرده و با عالمان برجسته اهل سنت مذاکره می نمود. این سفرها و گفتگوها به نتایجی مطلوب و سازنده انجامید تا آنجا که در زمان ریاست شیخ محمود شلتوت بر جامع الازهر، علمای اهل تسنن دانشگاه الازهر مذهب شیعه را به رسمیت شناختند.
در دوره جدید نیز مجمع تقریب مذاهب، در راستای اتحاد امّت اسلامی و وحدت مسلمانان، به دستور مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه خامنه ای، در نوزدهم مهرماه ۱۳۶۹ ش تأسیس شد.
این مجمع به دنبال آن است که زمینه های تقریب را در جنبه های اعتقادی، فکری، کلامی، فقهی، اصولی و علمی فراهم آورد. اما هدف اصلی آن، حرکت به سمت حاکمیت اسلام و دوری از تفرقه ها می باشد که این هدف و غایت نهایی، باید در اندیشه متفکران اسلامی جلوه گر شود.
مجمع، رایزنی های فراوانی با صاحب نظران مسلمان انجام داده است. همچنین مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی تلاش گسترده ای را در چارچوب فعالیت های خود انجام داده و در این راستا کنفرانس های بین المللی متعددی را برگزار کرده و آثار فراوانی به چاپ رسانده است.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
تأسیس مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی به دستور مقام معظم رهبری (۱۳۶۹ش)
امام على عليه السلام:
اضرِبُوا بعضَ الرأيِ ببعضٍ يَتَوَلَّدْ مِنهُ الصَّوابُ.
رايزنى كنيد تا انديشه درست متولّد شود.
غرر الحكم: ۲۵۶۷
امام على عليه السلام:
مَنِ استَقبَلَ وُجوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطَأِ.
هر كس آراى گوناگون را ببيند، جايگاههاى خطا (نادرست انديشى) را باز شناسد.
نهج البلاغة: الحكمة ۱۷۳
امام على عليه السلام:
مَن جَهِلَ وُجوهَ الآراءِ أعيَتْهُ الحِيَلُ.
هر كه آراى گوناگون را نداند در چاره جويى درمانَد.
غرر الحكم: ۷۸۶۵
امام على عليه السلام:
اتَّهِمُوا عُقُولَكُم فإنّهُ مِن الثِّقَةِ بها يكونُ الخَطاءُ.
به خردهايتان بدگمان باشيد؛ زيرا اعتماد به آن موجب خطا مى شود.
غرر الحكم: ۲۵۷۰
امام على عليه السلام:
ضَلَّةُ الرَّأيِ تُفسِدُ المَقاصِدَ.
نادرستى رأى، اهداف را تباه مى كند.
غرر الحكم: ۵۹۰۲.