یعْلَى بن مُنْیه

پرسش :

یعْلَى بن مُنْیه کیست؟پاسخ :

یعلى بن منیه[۱]، داماد زبیر و کارگزار عمر و عثمان در یمن بود . امیر مؤمنان ، پس از قتل عثمان ، او را معزول کرد . وى نیز بیت المال یمن را که ششصد هزار درهم و ششصد شتر بود ، دزدید و به مکه پناهنده شد.

او در مکه به عایشه ، طلحه و زبیر ملحق شد و مخارج جنگ را به عهده گرفت ، چهارصد هزار درهم براى جنگ طلبان جمل خرج کرد و شترها را هم در اختیار آنان نهاد. شترى را که عایشه در جنگ جمل سوار بود ، او خریده بود.

یعلى بن منیه ، ثروتى بسیار داشت و از صحابیانى بود که با چنگ اندازى به بیت المال ، زندگى شان را از ثروتْ آکنده بودند و شگفتا که به «جود» و «کرم» مشهورند!

به احتمال بسیار ، وى در زمان خلافت معاویه مُرده است.


[۱]مُنْيَه ، نام مادر اوست كه شهرتش را از وى گرفته است و او دختر غزوان بود . پدرش امية بن ابى عبيده تميمى مكّى بوده است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت