تکمله ای بر « کتاب شناسی محکم و متشابه »

نشریه : علوم ومعارف قران وحدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید مجید نبوی
پديدآورنده : علی غضنفری
پديدآورنده : رضا مرادی سحر

سال 1395 / شماره پیاپی / صفحه 53-84

چکیده :

این نوشتار، تکمله‌ای بر مقاله «کتاب‌شناسی محکم و متشابه» نوشته رسول سعیدی‌زاده است که در شماره بهار و تابستان 1379 در مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ شده و شامل معرفی کتاب‌های چاپی و خطی موجود و همچنین کتب خطی نایاب است. به دلیل گذر زمان و در پی آن، نوشته شدن کتاب‌های جدید و پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها، نویسندگان این مقاله برآن شدند که به معرفی منابع جدید بپردازند. گفتنی است نوشتار پیش رو تنها به معرفی منابع چاپی موجود می‌پردازد که افزون بر کتاب‌های معرفی شده توسط آقای سعیدی‌زاده، 186 کتاب _ که یا به طور کامل یا بخشی از آنها مربوط به بحث محکم و متشابه است _ معرفی می‌شود. همچنین 39 پایان‌نامه و 109مقاله نیز پس از کتاب‌ها معرفی خواهند شد. این منابع شامل منابع چاپی موجود تا نیمه سال 95 است. همچنین زبان غالب منابع فارسی است؛ اما برخی از منابع عربی نیز معرفی می‌شوند. هدف از نگارش این مقاله، آشنایی محققان با منابع محکم و متشابه، پرهیز از انجام تحقیق‌های تکراری و غنی‌تر شدن نگارش‌های آینده است.

کلیدواژه‌های مقاله :محکم ،متشابه ،کتاب شناسی ،منبع شناسی