هویت صنفی روحانیت از منظر استاد سید محمدکاظم طباطبایی

نشریه : علوم ومعارف قران و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : کریم کافی زاده

سال 1395 / شماره پیاپی / صفحه 109-112

چکیده :

"از زاویه دید مردم، تنها دلیل مراجعه آنها به طلبه‌ها این است که طلبه را به عنوان آیینه‌ای می‌دانند که گفتار و عمل اهل‌بیت را از طریق قرآن و سنت منعکس می‌کند و به عبارت دیگر، طلبه‌ها را حکایت‌گر سخن خدا و اهل‌بیت( می‌دانند. شخص طلبه باید غنای معرفتی و علمی کسب کند و عالم عامل باشد؛ چون این دو خصوصیت است که سبب می‌شود مردم به طلبه رجوع کنند و آنها را بیانگر قرآن و سنت بدانند. ایشان آشنایی کامل با میراث حدیثی شیعه در دوره غیبت صغرا را اصل اولیه و کف کار طلبگی بیان کرد و افزود: مراد از علم در هویت صنفی طلبگی، داشتن قدرت اجتهاد است و این عمل زمانی حاصل می‌شود که شخص به دروس متداول حوزه تسلط داشته و با منابع دین _ یعنی قرآن و سنت _ نیز آشنا باشد و به شخصی با این خصوصیت، می‌شود عنوان طلبه کامل اطلاق کرد."

کلیدواژه‌های مقاله :منظر استاد سید محمدکاظم طباطبایی، هویت صنفی روحانیت، روحانیت از منظر استاد، حدیث،