تاريخ : سه شنبه 1389/8/11
کد خبر: 6055
كتاب جوان و اقتصاد زندگی منتشر شد

كتاب جوان و اقتصاد زندگی منتشر شد

اين كتاب از مجموعه كتاب های «حديث زندگی» است كه با هدف انتشار مقالات، گفتگوها و ديگر آثار برگزيده مجله حديث زندگی همراه با احاديث اهل بيت(ع) تنظيم شده است.

اين كتاب که اصغر هادوی کاشانی آن را تالیف کرده دربردارنده هجده مقاله در موضوع اقتصاد، توسعه، مديريت مالی(در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی) و مباحث مرتبط است كه از شماره سوم تا بيست و دوم حديث زندگی و متناسب با موضوع هر شماره نگارش يافته اند.

عنوان چند مقاله كه در اين كتاب امده است: تفاوت دو جهان، داد و ستد رفا و معنويت، مفاهيم كليدی در اقتصاد امروز، روايتی در فراغت، هويت و مذهب در خوديابی ايرانيان، از فقير آباد تا خيال آباد، عوامل موفقيت اقتصادی، توسعه و جهانی شدن، حديث ديروز برای رقابت فردا.

چاپ اول كتاب«جوان و اقتصاد زندگی» تالیف اصغر هادوی کاشانی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۲۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده است.

اين كتاب که اصغر هادوی کاشانی آن را تالیف کرده دربردارنده هجده مقاله در موضوع اقتصاد، توسعه، مديريت مالی(در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی) و مباحث مرتبط است كه از شماره سوم تا بيست و دوم حديث زندگی و متناسب با موضوع هر شماره نگارش يافته اند.

عنوان چند مقاله كه در اين كتاب امده است: تفاوت دو جهان، داد و ستد رفا و معنويت، مفاهيم كليدی در اقتصاد امروز، روايتی در فراغت، هويت و مذهب در خوديابی ايرانيان، از فقير آباد تا خيال آباد، عوامل موفقيت اقتصادی، توسعه و جهانی شدن، حديث ديروز برای رقابت فردا.

چاپ اول كتاب«جوان و اقتصاد زندگی» تالیف اصغر هادوی کاشانی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۲۰۰۰ تومان توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :