دلایل تحریف قرآن

پرسش :

مدّعیان تحریف قرآن، چه ادلّه ای ارائه می دهند؟پاسخ :

از جمله دلایلی که مدّعیان تحریف قرآن به آن استناد کرده اند، عبارت اند از:

اوّل. روایاتی که در آنها به تشابه و تکرار رخدادهای امّت های گذشته با امّت اسلامی اشاره شده است. اینان به دلیل پدیده «تحریف کتب آسمانی» در امّت های گذشته، تحریف قرآن را نیز جزو تکرار حوادث می دانند.

دوم. به دلیل نام بردن از اهل بیت(ع) در کتب آسمانی پیشین، لازم است در قرآن به نام اهل بیت(ع) تصریح شود.

همچنین مدّعیان تحریف قرآن بر مواردی چون: وجود اختلاف قرائات قرآن، روایات اثبات کننده تحریف در آن، تدوین آن در دوران خلفا بدون نظارت معصوم، وجود مصحف امام علی(ع) و دیگر صحابه به عنوان دلایل دیگر تحریف اشاره می نمایند.

در کتب تفسیر و علوم قرآنی، به دلایل مدّعیان تحریف، پاسخ های مفصّل عقلی، تاریخی و نقلی (قرآن و حدیث) داده شده است که در این جا به عناوین برخی از آنها اشاره می شود:

ـ تکرار حوادث امّت های پیشین، به معنای تطابق کامل نیست.

ـ اگر اثبات شود نامی از اهل بیت(ع) در کتب پیشین آمده است، دلیل نمی شود که نام آنها در قرآن نیز ذکر شود.

ـ قرآن بر یک قرائت نازل شده است و قرآن موجود نیز بر همان قرائت است. قرائت های دیگر به دلیل خطّ عربی، پدیده ای تاریخی و طبیعی اند.

ـ روایات تحریف، اشکالات سَندی (ناقلان) و محتوایی فراوانی دارند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت