عنوان مجله : شیعه شناسی
دوره انتشار : فصلنامه
صاحب امتياز : موسسه شیعه شناسی
هیئت تحریریه : احمد بهشتي، سيد محمد باقر حجتي، غلامرضا جمشيديها، سيد صادق حقيقت، محمد فنايي اشكوري، محمد لگنهاوسن ، سيد مصطفي محقق داماد، حسين مفتخري، سيد رضا مودب ،علي اكبر ولايتي، علي الله بداشتي، محسن الويري، محمود تقي زاده داوري، محمدرضا جباري، حسين كجوئيان، حسام الدين آشنا، احمد بهشتي مهر، قاسم جوادي، سيد حسين شرف الدين، محمدرضا عفوريان
کد ISSN : 1735-4722
آدرس : قم، شهرك پرديسان، بلوار شهيد مولوي، موسسه شيعه شناسي
صندوق پستی : قم، 6139-37155
تلفن : 32804655، 32804636 (025)
دورنگار : 32804657 (025)
پست الکترونیک : faslnameh@shistu.org
آدرس اینترنتی : http://shiitestudies.com
امتیاز : علمی-پژوهشی

شیعه شناسی

شیعه‌شناسی فصلنامه‌ای است علمی ـ پژوهشی به منظور ارائه متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌پژوهشی (الاهیّات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان) و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی. این نشریه توسط مؤ‌سسه «شیعه‌شناسی» منتشر می‌شود.