عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : محمد جواد ذاکری

سال چهارم / شماره پیاپی 15 / صفحه 85-113

چکیده :

مهم‌ترین آموزه دینی پیامبران الهی، دعوت به یکتاپرستی است. در نوشتار حاضر، کوشش بر آن است که معنای عبادت را با توجه به دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار دهیم و به نتیجه‌ای شایسته دست یابیم. از سوی دیگر، می‌کوشیم تا اندیشه‌های «ابن تیمیه» را نقد کنیم و خطای وهابیت را در اعتماد صرف به قول لغویان و عدم رجوع به آیات قرآن برملا سازیم؛ شیوه نادرستی که به ستیزه‌جویی این فرقه با دیگر مسلمانان انجامیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبادت، شیعه، وهابیت