ارث پیامبران

پرسش :

آیا این حدیث که در ماجراى فدک از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کنند، صحیح است؟ ما گروه پیامبران ارثى به جا نمى گذاریم.پاسخ :

اینکه پیامبر هیچ ارثى باقى نگذاشت براساس حدیثی است که ابوبکر در ماجراى فدک از قول پیامبر گفت:

نحن معاشر الانبیاء لانورث؛ ما گروه پیامبران ارث برده نمى شویم (ارث بجا نمى گذاریم).

حضرت فاطمه(س) در برابر ابوبکر فرمود که این حدیث با قرآن مخالف است؛ چرا که در قرآن مجید از قول زکریاى پیامبر مى گوید:

فهب لى من لدنک ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب؛[۱]خداوندا فرزندى به من عطا فرما که از من و از آل یعقوب ارث ببرد.

از این آیه فهمیده مى شود که زکریا از خودش ارث مى گذارد.[۲]

همچنین در سوره  نمل، آیه ۱۶ می خوانیم: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ؛ سلیمان وارث داود شد.

گذشته از این حضرت فاطمه(س) معصوم از خطاء و اشتباه و یکى از مصادیق آیه تطهیر بود. از این رو امکان نداشت در برداشت از آیه و سنت پیامبر اشتباه کند یا نسبت غیرواقعى به پیامبر بدهد. بنابراین حدیث مورد سؤال، جعلی است.


[۱] . سوره مریم، آیه ۵ و ۶.

[۲] . ر. ک: دلائل الامامه، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :