شعر عاشورایی فارسی از آغاز تا ظهور دولت صفویه

پرسش :

شعر عاشورایی فارسی از آغاز تا ظهور دولت صفویه (قرن چهارم تا قرن نهم هجرى) چگونه بود؟پاسخ :

در این دوره، دست کم، ۳۲ شاعر فارسى زبان،[۱]در باره حادثه عاشورا و امام حسین علیه السلام، شعر سروده اند که بیشتر آنها، شاعران و عالمانِ به نام و پُرآوازه زمان خود بوده اند و در میان آنها، شاعرانى چون: قوامى رازى، سنایى، عطّار، مولوى و جامى دیده مى شوند .

سروده هاى عاشورایى در این شش قرن، اندک اند و شاعرانى از اهل سنّت هم در باره حادثه عاشورا، شعر سروده اند. اشعار این دوره، غالبا جنبه رثا و ذکر مصائب دارد.


[۱]آمار مربوط به شاعران پارسى گو، بر اساس جلد دوم كتاب دانش نامه شعر عاشورايى، ارائه شده است؛ امّا در ارائه نمونه ها، از منابع ديگر نيز استفاده شد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت