تلاش فاخر

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : محمد غفاری

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 46-47

چکیده :

این روزها اگر بخواییم در کتاب خانه ای کتاب شعر برای هرکدام از اهل بیت عصمت وطهارت و یا مناسک و آیین های مذهبی پیدا کنیم،با یک جستجوی مختصر به شمارزیادی از کتاب ها مختلف خواهیم رسید