تاريخ : دوشنبه 1396/7/17
کد خبر: 60987
کامیابی و ناکامی در جهان بینیِ اسلامی

کامیابی و ناکامی در جهان بینیِ اسلامی

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در ادامه تفسیر آیه پنجم از سوره بقره که در مصلی ری برگزار شد گفت : قرآن پس از توصیف متّقیان به ایمان ، اقامه نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار تقوا ، آثار و نشانه های فلاح نیز هست .

تولیت آستان مقدسحضرت عبدالعظیم(ع)در ادامه تفسیر آیه پنجم از سوره بقره که در مصلی ری برگزار شد گفت :
قرآن پس از توصیف متّقیان به ایمان ، اقامه نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار تقوا ، آثار و نشانه های فلاح نیز هست .

آیت الله ری شهریگفت : در این رابطه ، آیاتی که برکات تقوا را بیان کرده اند سه دسته اند :

دستة اول : اشاره به کامیابی متقیان در دنیا دارند ؛ دسته دوم : اشاره به کامیابی متقیان در آخرت ، و دسته سوم کامیابی متقیان در دنیا و آخرت را بیان می کنند .

وی در ادامه افزود : برای تبیین دقیق تر فلاح و کامیابی متقیان در دنیا ، در این جلسه توضیح کوتاهی داریم درباره خیر و شر ، کامیابی و ناکامی در جهان بینی اسلامی .

رئیس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث گفت :
در جهان بینی اسلامی ، خیر ، سعادت ، فلاح و کامیابی ، لذتی است که برای زندگی همیشگی انسان سودمند باشد ، در مقابل ، شر ، زیان و ناکامی ، رنجی است که برای زندگی همیشگی انسان زیانبار باشد . بر این اساس ، در جهان بینی اسلامی ، رنجی که پس از آن کامیابی همیشگی در بهشت جاوید است ، شر و ناکامی محسوب نمی شود ، در مقابل ، لذتی که رنج و درد و ناکامی همیشگی دوزخیان را در پی دارد ، کامیابی به حساب نمی آید .

این مفسر قرآن در ادامه افزود از این رو ، قرآن کریم شهادت در راه خدا را خیر  و سعادت و کامیابی می داند در صورتی که در جهان بینی مادیگرایانه شر و ناکامی است .

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :