اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

پرسش :

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟پاسخ :

طبق روایات، «اُمّ القرآن (اساس قرآن)» و «اُمّ الکتاب»، همان «سَبعِ مَثانی (هفت تای دوگانه) و قرآن عظیم» است[۱]که در آیه ۸۷ سوره حِجر ذکر شده است. همچنین بنا بر روایات دیگر، «سَبعِ مَثانی»، سوره حمد است که با «بسم الله الرحمن الرحیم» هفت آیه دارد و در دو رکعت نخستِ نمازها تکرار می شود.[۲]

بنا بر این، مراد از «اُمّ القرآن»، سوره حمد است.


[۱]. صحیح البخاری، ج ۴، ص ۱۷۳۸، ح ۴۴۲۷.

[۲]. السنن الکبری، ج ۲، ص ۶۷، ح ۲۳۸۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت